23. 2. 2024

Před rokem byla veřejnost nezávislou neziskovou společnosti senzorvzduchu poprvé informována o
alarmující situaci dokumentací úrovně dlouhodobého znečištění v některých ulicích Prahy. Více
k tématu pražští zelení zde: https://praha.zeleni.cz/jedy-v-prazskem-ovzdusi-hlavni-mesto-musi-
konecne-zacit-jednat/. Letos senzorvzduchu uspořádal procházku ulicemi Prahy 12.-13-2. s měřením
ultra jemných částic pronikajících přímo do organismu a oxidu dusičitého.

Z měření například vyplývá, že oficiální měřící stanice Legerova Českého hydrometeorologického
ústavu je lokalizována v pro měření naprosto nevyhovujícím místě. Měření v okolních ulicích
Ječná/Štěpánská, Ječná 40 a Mezibranská vykazovaly 1,5x-6,3x vyšší koncentrace ultrajemných částic.
Měření oxidu dusičitého vykazovalo obdobný trend. Naměřené koncentrace ultrajemných částic
v těchto lokalitách odpovídalo umístění senzorů v průmyslových částech Německa, měření v Berlíně,
v obytných částech i v tzv. dolním městě, prokázalo výrazně nižší koncentrace poukazující na výsledky
péče o kvalitu ovzduší v Berlíně. Na pražské adrese Ječná 40 je ovzduší srovnatelné kvality jako na
hlavní silnici v Pekingu!

Je potřeba měřením znečištění odrážet pravdu o znečištění vzduchu v dané oblasti města volbou
místa, které alespoň dlouhodobě vykazuje průměr znečištění v dané lokalitě. Senzorvduchu má k této
problematice naměřená relevantní data, která je nutné okamžitě zahrnout do úpravy umístění
oficiální monitorovací stanice. Pražané si zaslouží přesná data. V některých pražských ulicích totiž
úroveň znečištění vzduchu skutečně dosahuje pro zdraví nebezpečných hodnot. Obyvatelé Pekingu
jsou často zachycování s nasazeným respirátorem z důvodu znečištění a senzorvzduchu nám
opakovaně poskytuje data o tom, že stejné znečištění můžeme zachytit i v některých částech Prahy!!!

Zdravotní rizika spojená se zvýšeným znečištěním se netýkají pouze nemocných s onemocněním
dýchacích cest a kardiovaskulárního systému. Týkají se každého, bez ohledu na věk. Tedy každého
Pražana. Obrovské množství vědeckých článků prokazuje, že snížení znečištění má rychlé a výrazné
dopady na zdraví obyvatel měst. Přijatá opatření ke snížení znečištění byly také opakovaně prokázány
jako nákladově efektivní. Velká evropská města se před problémem se znečištěním nesnaží schovávat
umisťováním měřicích stanic mimo aktuální hotspot v dané měřené lokalitě. Prahu by možná mohlo
zajímat, že k problematice existuje platný rozsudek evropského soudního dvora Rozsudek ESD (C-
723/17), který nařizuje, aby všechny monitorovací stanice související s dopravou byly instalovány v
místech s nejvyšším očekávaným znečištěním ovzduší. Pak se nelze divit, že pokud odešleme do
evropského monitorovací systému zkreslená data, pražské ovzduší vyjde ve srovnání s ostatními
městy jako ucházející. Tato pražská specialita musí okamžitě skončit.

Pouze kvalitně naměřená data reflektující pravdu o znečistění lze použít k prosazení a podpoře
opatření, která povedou ke skutečnému snížení znečistění. Požadujeme okamžitou nápravu situace.