24. 11. 2023

Podporujeme výstražnou stávku mateřských, základních a středních škol, kterou školské odbory vyhlásily na 27. listopadu.
Pražské školky a školy se roky snaží o naplňování vzdělávací politiky státu, vzdělávání nadaných i znevýhodněných dětí a další zkvalitňování vzdělávání. Aktuálně plánované kroky ministerstva v oblasti financování jdou přímo proti těmto snahám.
Je ohrožena tandemová výuka, pozice pedagogických asistentů, psychologů, logopedů a dalších odborníků, kteří pomáhají dětem se speciálními potřebami, dětem nadaným, všem, kteří jejich péči potřebují. Školy ale stejně tak nemohou fungovat bez nepedagogických pracovníků – škola potřebuje údržbu, úklid, jídlo, administrativu i účetnictví. Jsou pro chod školy stejně tak důležití jako učitelé.
Tato vláda se chlubí tím, že vzdělávání je pro ni prioritou, její dosavadní kroky však o tom nesvědčí. Vyzýváme ministra školství Mikuláše Beka a celou vládu, aby přehodnotili nekoncepční škrty a aby prohlášení premiéra Fialy, že Česká republika musí být do 10 let centrem vzdělanosti a nových myšlenek, dokázali rozpočtem, který má vzdělání jako svou prioritou.
Vyzýváme také radního pro školství Klecandu, stranického kolegu ministra Beka, aby se proti těmto škrtům, tvrdě dopadajícím na už tak kapacitně nedostačující pražské školy, důrazně ohradil a požadoval naopak navýšení prostředků. Existence magistrátní koalice na “vládním půdorysu” by tak konečně mohla mít nějaký pozitivní efekt.
Více informací ke stávce naleznete zde – Prohlášení Asociace ředitelů škol