tramvaj

12. 3. 2021

Zelení odmítají plán Prahy a Středočeského kraje zdražit veřejnou dopravu. Vyšší cena zvýhodněných ročních jízdenek v Praze a skokové zdražení měsíčních kupónů na integrovanou dopravu ve Středočeském kraji podle Zelených povede k přesunu části cestujících do aut. Příjmy dopravců v důsledku toho nestoupnou tak, jak vedení města i kraje očekává. Hrozí nejen další zhoršení finanční situace obyvatel po covidové krizi, ale také zahuštění automobilové dopravy s dopadem na kvalitu života v celé Praze. Trend má být přesně opačný – potřebu individuální dopravy v metropoli chceme omezovat.

Celková výše tržeb z jízdného se má podle Dopravního plánu Hl. m. Prahy na roky 2021–2025 postupně zvedat, až v roce 2030 dosáhne dvojnásobku současné výše. Analytik Zelených Tomáš Hnyk však upozorňuje, že plán pracuje se zavádějícími podklady – konkrétně grafem, který zveličuje pokles příjmů v tržbách z časových kuponů, ke kterému došlo po zlevnění ročního kuponu na 3 650 Kč.

Po snížení ceny jízdného na 10 Kč denně, které prosadili Zelení v roce 2015, narostl počet lidí, kteří si pořídili nějakou formu časové jízdenky, asi o čtvrtinu. Skutečně přepravených cestujících přibylo asi 10 %. Nárůst nových držitelů časových kuponů se tedy nedá vysvětlit jen tím, že si více cestujících začalo kupovat roční kupon místo jízdenek. Část uživatelů by se snadno mohla vrátit do aut, pokud by se jim přestala volba hromadné dopravy vyplácet.

Ve Středočeském kraji mluví radní pro dopravu o zdražení jízdného až o 30 %, a to už od července. „Jednorázové zdražení o desítky procent je zcela nepřijatelné, zvláště v okamžiku, kdy si kraj zároveň chce pořizovat drahé vodíkové autobusy. Náklady na nutné snižování emisí skleníkových plynů musíme krýt spravedlivě a ne na úkor peněženek lidí, kteří zodpovědně používají veřejnou dopravu,“ varuje středočeská zastupitelka za Zelené Jana Krumpholcová.

K případnému zdražení, které by reagovalo na inflaci, lze podle Zelených přistoupit až po covidové krizi a jen pozvolně. V Praze by se pak zdražení mělo rozložit do všech typů kuponů a nezatížit jen roční jízdenku. V době současné krize by ale Praha měla preferovat jiné a solidárnější příjmy, například vyšší zpoplatnění parkování, do kterého by zahrnula celoroční kupon pro MHD, nebo zavést mýto pro vjezd do centra města.


V Plánu pro dopravu se využívá graf, podle kterého došlo mezi lety 2013 a 2016 k poklesu tržeb z jízdného asi o 15 %. Ten se opírá o data z ročenek TSK, u kterých ale byla dle vyjádření mezi rokem 2013 a 2014 změněna metodika, takže se jedná o zcela zavádějící čísla. My zde využíváme přesnější data z ročenek DPP.

Zdroj dat pro graf níže najdete zde, s příslušnými řádky zvýrazněnými zeleně. DPP nedisponuje daty o počtu unikátních uživatelů časových kuponů, eviduje pouze počet prodaných kuponů. Pro přepočet byl použit jednoduchý vzorec, kdy jsou 12 měsíčních kuponů, 4 čtvrtletní nebo 2 pětiměsíční kupony považovány za ekvivalent jednoho ročního kuponu. V praxi patrně někteří lidé některý měsíc nebo čtvrtletí vynechali a nárůst unikátních držitelů časového jízdného byl tedy nižší.