9. 2. 2021

Hlavní město chce místo řešení důležitých problémů opět zkomplikovat pravidla pro užívání vyhrazených jízdních pruhů pro autobusy. Může tak dojít ke zbytečnému zvýšení rizika pro chodce a podpoře nebezpečného „závodění“ ve městě.

„Praha by se měla soustředit na to, aby ulice byly hlavně bezpečnější a přívětivější pro lidi, kteří se pohybují pěšky, na kole a veřejnou dopravou. Znečištěný vzduch přispívá k počtu úmrtí způsobených šířením viru covid-19. Praha potřebuje razantní opatření, jako je například mýto nebo plošné zóny 30, ne jen ostrůvek pro pár kavárenských stolků na Smetanově nábřeží nebo změny režimu buspruhů,“ říká Jana Jebavá, spolupředsedkyně pražských Zelených.

Na podzim Magistrát ustanovil, že vyhrazení pruhů pro autobusy platí v celé Praze plošně a celodenně, podobně jako v ostatních evropských městech. Na dalších cca 30 místech se tak naráz zlepšily podmínky pro chodce, veřejnou dopravu, průjezdnost města pro složky integrovaného záchranného systému nebo lidi na kole. Sjednocení a zjednodušení dopravního značení a režimu také znamenalo redukci vizuálního smogu o desítky dodatkových tabulek dopravního značení. Bylo to nepříliš významné, ale rozumné opatření, po kterém by v normálním městě neštěkl ani pes.

Blok ANO, ODS a TOP 09 však na zasedání Zastupitelstva hl. m. Prahy v listopadu po tříhodinové diskuzi v situaci, kdy byl vyhlášen výjimečný stav a celá země je v několikanásobné krizi, prohlasoval usnesení, které ukládá Radě Hlavního města Prahy změnu zvrátit. Důvodem bylo údajné omezování řidičů, kteří prý v noční Praze nemožností projíždět buspruhy trpí. Jak upozorňuje AutoMat, na konkrétních 30 místech přitom vpuštění aut do vyhrazených buspruhů naopak komplikuje situaci všem ostatním účastníkům provozu.

„Tlaku lidí, kteří chtějí ulice ve městě využívat k automobilovému závodění, nesmíme ustupovat, jakkoliv má Praha závažnější problémy k řešení, jako je například její zahlcení auty a s tím spojené nezdravé ovzduší,“ říká Tomáš Hnyk, analytik Zelených, který podal vůči projednávanému opatření připomínku. „Není možné, aby se opatření vydaná na základě smysluplné argumentace odvolala jen na základě politického populismu, kvůli kterému nyní úředníci mají říct, že černá je bílá,“ dodává Hnyk.

Magistrát totiž nový návrh opatření, které by časové omezení pruhů pro autobusy obnovilo, vydal i navzdory tomu, že v létě tvrdil pravý opak a v odůvodnění sám uvádí, že „celodenní režim platnosti předmětného dopravního značení by (…) byl z hlediska preference BUS MHD užitečný.“ Zachování celodenního režimu buspruhů podporuje i analýza ROPIDu, na kterou se magistrát také odvolává. 

 


Připomínky k návrhu omezit platnost pruhů pro autobusy je možné podávat do 17. 2.. a to do datové schránky magistrátu 48ia97h, poštou či fyzicky nebo e-mailem na adresu posta@praha.eu, ale v tom případě musíte e-mail vybavit zaručeným elektronickým podpisem. Do připomínky napište, že reagujete na návrh pod číslem jednacím MHMP-63170/2021/O4/Kf, napište své požadavky na změnu a uveďte své jméno a adresu. Je možné se také inspirovat velmi podrobným vyjádřením AutoMatu.