25. 6. 2023

Sociologický průzkum, který v roce 2019 pro Prahu provedla agentura Focus, jsme získali v plném znění dle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Cílem tohoto výzkumu bylo zjistit postoje pražské veřejnosti k pražské dopravě v celé její šíři a různorodosti – počínaje problematikou dopravy ve městě celkově, přes hodnocení a vnímání jednotlivých módů dopravy, problematiku bikesharingu až po postoj k vybraným dopravním stavbám a dalším problémovým oblastem spojeným s dopravou. Čas sice pokročil, ale i tak průzkum poskytuje množství zajímavých dat.

Největší část dotázaných obyvatel hlavního města se podle průzkumu po Praze pohybuje prostřednictvím MHD (77 %). Menší část jezdí osobním automobilem (15 %), 6 % pěšky a výjimečně se Pražané přesunují vlakem či na kole jakožto dominantního způsobu přepravy.

Z  průzkumu mimo jiné vyplynulo, že jako problém vnímají Pražané hladinu hluku ve městě (48 % je nespokojeno vs. 25 % spokojeno) a čistotu a kvalitu ovzduší (45 % nespokojeno vs. 25 % spokojeno). Pražané si plně uvědomují, že stav životního prostředí má velký vliv na lidské zdraví (99 % souhlasí, 73 % dokonce rozhodně souhlasí).

Za největšího původce, který nejvíce ohrožuje životní prostředí v Praze, potažmo lidské zdraví, považují tři čtvrtiny Pražanů automobilovou dopravu a její emise (spontánně i dle předloženého seznamu). Nějaká opatření pro snížení negativního vlivu IAD by byly ochotny přijmout tři čtvrtiny dotázaných, mezi Pražany jasně převažuje názor, že preferenčních prvků, které upřednostňují MHD je v Praze málo a mělo by jich být více, automobilová doprava by měla být v Praze výrazně regulovaná a v zájmu plynulejší a rychlejší MHD by se měla omezovat individuální doprava.

Celý průzkum si můžete prohlédnout zde.