5. 9. 2017

Revitalizace oblasti Palmovka je jednou z priorit hlavního města Prahy definovanou v programovém prohlášení vedení města. V území se setkává řada vlastníků, mnoho projektů v různých fázích přípravy a velmi špatný stav veřejných prostranství. Největším oříškem pro budoucí rozvoj lokality je pak řešení dopravy. Příprava plánu na postupné zlepšení současného stavu se zapojením všech dotčených vlastníků a místních obyvatel bude hlavním úkolem koordinátora, kterého zajistí hlavní město.

„Naším cílem je, aby se Palmovka proměnila v místo, kam se lidé budou rádi vracet. Aby se stala místem, kde jen nečekáte na tramvaj či autobus, ale kde je možné si nakoupit, dát si schůzku a kde budou moci svůj čas trávit i děti a senioři. Proto je aktuální výběr koordinátora projektu jedním z dalších důležitých kroků k její revitalizaci,“ uvedla Petra Kolínská, náměstkyně primátorky hl. m. Prahy.

Palmovka představuje důležité lokální centrum a těžiště celé spodní části údolí Rokytky. Současně se jedná o urbanisticky jedno z nejkomplikovanějších míst v Praze, jehož stávající stav formují tři problematické oblasti: nedořešené celoměstské dopravní vazby, nevyjasněná urbanistická struktura, nejasný charakter a náplň jednotlivých veřejných prostranství.

Revitalizace prostoru se zaměří na klíčové oblasti:

  • Rozvoj transformačního území Palmovka
  • Rozvoj oblasti autobusového nádraží a jeho okolí
  • Rekonstrukce Libeňského mostu
  • Dopravní propojení Rohanského nábřeží s městským okruhem
  • Zkvalitnění veřejných prostranství Palmovky
  • Doplnění uličních propojení
  • Zpřístupnění nábřeží Vltavy
  • Zachování paměti místa
  • Budoucí využití rozestavěného Centra Palmovka
  • Vnitřní rezervy území a riziko gentrifikace (růst nájmů a odchod obyvatel s nižšími příjmy)

 „Městská část Praha 8 již v polovině loňského roku nechala zpracovat Koncepci Palmovka 2030. To je pro další koordinaci aktivit velmi cenný podklad, na který chceme navázat,“ řekla k tomu Petra Kolínská.

 Více informací naleznete zde: https://www.praha8.cz/Palmovka-2030.html