6. 11. 2015

Zastupitelstvo hl. města Prahy včera schválilo změnu přerozdělování výnosů z hazardu tak, že již nebudou městské části motivovány si herny ponechávat s ohledem na příjmy z počtu heren. Současně byly schváleny nové dotační vztahy k městským částem, kdy dojde k navýšení rozpočtu městských částí a především ty nejmenší, již nebudou závislé pouze na politické příslušnosti starosty tak, aby měly finance na rozvoj.

„Jsem rád, že především malé městské části již nebudou prostými vazaly magistrátu a budou moci s vetší nezávislostí na magistrátu reagovat na potřeby svých obyvatel. V zásadě se pouze narovnalo historické podfinancování malých městských částí v Praze,“ komentuje výsledek jednání ZHMP předseda Strany zelených v Praze Ondřej Mirovský.

V rámci územního plánování zastupitelé také přijali princip nerozšiřovat město do krajiny a soustředit jeho rozvoj do středu. Drtivá většina schválených změn územního plánu byla odsouhlasena v podobě, kterou připravil odvolaný náměstek Matěj Stropnický v rámci nově nastaveného transparentního procesu, tedy z velké části zamítnuta hned na začátku. Zamítnuta byla například i zástavba Trojmezí i Džbánu.