28. 11. 2016

Náměstkyně Petra Kolínská měla snahu vyřešit složitou situaci a uvítala, že se o místo vedoucího týmu pro přípravu nového územního plánu ucházel dlouholetý spolupracovník IPR architekt Jan Kasl. Ten jediný ze všech uchazečů totiž dokázal projednat a prosadit nyní platný územní plán, schválený v roce 1999. Má zkušenosti, které jsou v této fázi příprav nového územního plánu velmi cenné.

Architekt Roman Koucký, kterého výběrová komise sestavená pověřeným ředitelem IPR doporučila, je odpovědný za výrazný skluz při přípravě plánu a opakovaný nesoulad s požadavky legislativy.

„Doporučení výběrové komise IPR beru na vědomí. S ohledem na vážnost dalších kroků považuji za rozumné, aby nového vedoucího kanceláře územního plánu jmenoval až Radou HMP řádně zvolený ředitel IPR. V úterý proto Radě HMP navrhnu urychlené vypsání výběrového řízení na ředitele IPR,“ shrnuje Petra Kolínská.