25. 1. 2018

25. 1. 2018
foto – zdroj: Euro.cz

Zastupitelstvo dnes mělo na programu dlouho diskutovaný návrh na přeměnu dnešního parčíku v předpolí Štefánikova mostu na stavební parcelu. Zastupitelé ANO, ČSSD, TOP 09 a ODS svými hlasy podpořili návrh Praha 1 na zahájení procesu, na jehož konci by místo parku měla být stavební parcela. Zastupitelé klubu Trojkoalice byli proti nebo se zdrželi.

„Jde o nekoncepční krok a ohrožení tradičně zelené plochy v centru města. Zmíněná parcela vždy byla vedena jako nezastavěná. V samém centru města je zeleně nedostatek a je třeba o ni průběžně pečovat,“ řekla Petra Kolínská (Zelení/Trojkoalice), náměstkyně primátorky a radní pro územní rozvoj hl. m. Prahy. Plocha dnešního parčíku zasluhuje podle náměstkyně revitalizaci.

“Praha 1 mluví o galerii, ale ve skutečnosti u tohoto lukrativního pozemku prosazuje takovou změnu územního plánu, která umožní i výstavbu obchodního domu, kancelářské budovy nebo garáží,”  doplnil Matěj Stropnický (Zelení/Trojkoalice).

Dnes schválený záměr bude dále rozpracován v souladu se stavebním zákonem a konečné rozhodnutí o změně územního plánu čeká až na zastupitelstvo vzešlé z podzimních komunálních voleb.

———————————————————————
Předpolí Štefánikova mostu – Podnět na změnu územního plánu P 21/2017

celkem 0,24 ha, dnes ve funkční ploše ZMK (zeleň městská a krajinná), návrh na změnu na SMJ (smíšené městské jádro)