3. 12. 2018

Pražští Zelení si zvolili nové stranické vedení. Spolupředsedy Zelených v Praze se stali Ivana Milek Brodská, operní pěvkyně, manažerka a facilitátorka a Vít Masare, expert na udržitelný rozvoj měst, lídr úspěšných kampaní za záchranu podmínek pro život v centru, Nemocnice Na Františku a za udržitelnost dopravy v Praze.

Výzvou nás všech je pracovat na tom, aby Praha byla skvělé místo pro život, přitom jako Zelení nezapomínáme, že všichni žijeme ve světě ohroženém klimatickou změnou. Věříme, že Praha musí hrát důležitou roli ve výzvách, před kterými naše země stojí, ať už je to sucho nebo nutnost snižovat emise. Chceme obyvatele Prahy spojovat, ne rozdělovat, chceme inspirovat k hledání a přijímání udržitelných řešení,” uvádí Vít Masare.

Prací Zelených v předchozí pražské magistrátní koalici, která měla daleko k ideálu, se Praha posunula do pozice města, které přijalo klíčové koncepční dokumenty a řešení (Strategický plán, Plán adaptace na klimatické změny, Fond dostupného bydlení, Plán udržitelné dopravy Prahy a okolí). Praha zlevnila veřejnou dopravu, zřídila moderní vzdělávací Centrum architektury a městského plánování, systém sledování změn územního plánu.

Nová politická reprezentace hlavního města Prahy převzala město v mnohem lepším stavu než předchozí pražská koalice a to i díky práci Zelených. Díky tomu mohou Pražané dnes požadovat plnění výrazně ambicióznějších cílů, které by měly město posunout směrem ke zdravějšímu prostředí, k udržitelnosti, zodpovědnosti při řešení bytové, či rozvojové politiky,” dodává Ivana Milek.

Jako Zelení jsme tady pro obyvatele Prahy a budeme pro ně i nadále pracovat. Praha nepatří ani developerům, ani pumpařům, betonové lobby či jiným zájmovým skupinám. Praha patří jejím obyvatelům a Zelení stojí a budou stát na jejich straně i nadále.

BIO:

Ivana Milek Brodská
– Spolupředsedkyně ZO Praha 2.
– Iniciovala společný postup místních spolků ke zlepšení stavu pražských náplavek a hledání budoucnosti Železničního mostu na Výtoni.

Vít Masare 
– Člen celostátního předsednictva Zelených.
– Po 5 letech intenzivní práce na nápravě poměrů v samosprávě v centru hlavního města působí jako odborný asistent radního Prahy 1 pro životní prostředí, IT úklid a dětská hřiště za Zelené.
– Koordinoval úspěšné aktivity za záchranu Nemocnice Na Františku, úspěšnou blokádu nejhorší směnárny v Česku či vytváření plánu na proměnu Magistrály v novou městskou třídu.
– Vedl rozsáhlý projekt na vytvoření celoměstské diskuze o problémech centra Prahy Nábřeží žije, historicky první – protihazardní – referendum v centru Prahy, založil diskuzní fórum Praha číslo 1, podnítil oživení areálu Kampus Hybernská.
2015–2016 asistent náměstků primátorky pro územní rozvoj a životní prostředí, předsedy výboru dopravy HMP
2010–2014 jeden z lídrů iniciativy Auto*Mat, propagátor udržitelného rozvoje dopravy a podpory činnosti místních komunit

Dalšími členy a členkami vedení pražských Zelených byli zvoleni:
Štěpán Klimeš podnikatel v tiskové produkci
Petr Píša zastupitel Prahy 6, historik 
Daniel Kunc zastupitel Prahy 4, ekonom 
Petra Urbanová právnička s profilací na veřejnoprávní agendu 
Blanka Vosecká Veselá odbornice v oblasti integrace cizinců, členka Genderové expertní komory 

Kontakt:vit.masare@zeleni.cz,T: 607 786 013