16. 4. 2021

Pražská koalice na pondělním jednání Rady schválila novou Strategii rozvoje bydlení pro Prahu. Je dobře, že Praha aktualizovaný dokument vydala – poslední koncepce bytové politiky vznikla v roce 2004. Po vzniku Fondu rozvoje dostupného bydlení, kterému Zelení v minulém volebním období zajistili financování, je nová Strategie dalším krokem k řešení bytové krize v Praze. Samotný dokument však Zelení hodnotí jako promarněnou příležitost a zavírání očí před problémy, se kterými se Praha v bytové oblasti potýká.
 
„Ve strategii se píše, že finanční dostupnost bydlení v Praze se stala jednou z nejnižších v Evropě. Po alarmujícím úvodu však následují jen kosmetická opatření. To ve výsledku povede navzdory dobrým úmyslům vládnoucí koalice jen k dalšímu prohlubování bytové krize. Příkladem může být váhavý přístup Prahy k ubytovávacím platformám,“ uvedl Vít Masare, spolupředseda pražských Zelených. 
 
„Praha potřebuje výrazně posílit nabídku městského nájemního bydlení. Představený dokument má však v této věci velmi nízké ambice. Oceňuji, že Praha věnuje hodně energie přípravě konceptu Baugruppe, to je ale jen třešnička na dortu. Plošný problém dostupnosti bydlení to neřeší,“  řekla Monika Horáková, mluvčí pražských Zelených pro otázky bydlení a spolupředsedkyně Zelených Praha 2.   
 

„Vzhledem k poklesu daňových příjmů pro samosprávy je překvapivé a nezodpovědné, že strategie vůbec neřeší daně z nemovitosti. Strategie ani nezahajuje diskuzi o tom, jakým způsobem daň zvyšovat – jestli daň např. odstupňovat podle ceny či typu nemovitosti, a jak výtěžek z daně využít,“ dodává Petr Píša, zastupitel Prahy 6.

Jen okrajově je pak zmíněna nutnost získávat obecní byty v rámci soukromé výstavby ve velkých rozvojových a transformačních plochách a brownfieldech. Přitom praxe ukazuje, že pro současnou koalici je toto jen deklarace a developeři žádné obecní byty nestaví.