28. 2. 2020

Zelení zastupitelé na pražských radnicích iniciovali a na vybraných městských částech i schválili nové smlouvy na dodávky elektrické energie. Městské části praha 1, 3 a 7 tak už odebírají elektřinu od takových dodavatelů, kteří garantují 100% původ elektrické energie z obnovitelných zdrojů.

Zelení zastupitelé se snaží maximální možnou měrou přispět ke snižování emisí. Česko je jedním z pěti největších emitentů skleníkových plynů v Evropě, na čemž se velkou měrou podílí zastaralé uhelné elektrárny (viz graf v úvodu).

Přepnutí na čistou energii je cílem kampaně bezuhli.cz. Přepnout na tarif s garantovaným původem OZE dnes může samospráva, soukromá firma i fyzická osoba. Poptávka potom vybídne dodavatele k navýšení podílu OZE v energetickém mixu.

Uzavření smlouvy na dodávky elektrické energie s garancí původu je možno dosáhnout různě. Na Praze 1 šli cestou elektronické aukce, na Praze 3 využili služeb komoditní burzy PXE. Nedílnou součástí této agendy je samozřejmě i snaha realizovat takové projekty, které celkovou spotřebu elektrické energie sníží. Vhodně zvolená politika tak ve střednědobém horizontu nemusí akcent na ekologickou stránku věci měnit za zvýšené náklady na enrergie, ba naopak. Námi realizované smlouvy navíc dosud ceny nijak výrazně nezvýšili.