26. 2. 2019

V reakci na zprávu OSN z října 2018, podle které máme pouze 12 let na to, abychom při maximálním společném úsilí předešli ekologickému kolapsu, Zelení na lednovém jednání zastupitelstva HMP 24.1. vyzvali vedení hlavního města Prahy, aby začalo jednat.

Po měsíci od výzvy vybíráme hlavní body, které vyplývají z doručené odpovědi náměstka primátora hl. m. Prahy (kompletní odpověď zde):  

  1. vedení Prahy odmítá přepnout na existující bezpečné tarify – přestat financovat uhelnou energetiku a podporovat tím rozvoj obnovitelných zdrojů energie
  2. vedení Prahy neplánuje upravit pravidla, aby bylo přepínání na bezpečné tarify snadnější
  3. vedení Prahy navrhuje pouze vágní plán výstavby nových místních zdrojů obnovitelné elektřiny bez konkrétních termínů či cílů
  4. vedení Prahy místo zajištění koaliční podpory pro tyto kroky deklaruje, že podporu zajištěnou nemá
  5. vedení Prahy se sice srovnává s Barcelonou, Kodaní a Berlínem, ale samo sebe hodnotí jako nedostatečně inovativní a ambiciozní, aby s nimi mohlo spolupracovat a čelit tak klimatickým změnám
  6. vedení Prahy na rozdíl od vedení Londýna, Los Angeles, Vancouveru a mnoha dalších měst, která pro mobilizaci prostředků vyhlásila stav klimatické nouze, rizika pro své občany bagatelizuje

“K maximální mobilizaci prostředků je potřeba pojmenovávat věci pravými jmény. Podle OSN nám zanedlouho hrozí ekologický kolaps. Jsme ve stavu klimatické krize a je třeba, abychom si to otevřeně přiznali a začali jednat. Nebudeme v tom první a bylo by dobré nebýt jednou poslední. Strany ve vedení Prahy však k problému přistupují stejně pasivně jako vláda,” uvedl spolupředseda pražských Zelených a člen předsednictva Zelených Vít Masare.

“V situaci, kdy česká vláda problém namísto řešení svou energetickou politikou prohlubuje, je třeba hledat řešení jinde. Praha se financováním uhelné energetiky podílí zásadním způsobem na negativním příspěvku České republiky ke světovému klimatu. To je třeba co nejrychleji změnit. Jsme v krizi a změna není tak složitá. Je vhodné začít přepínáním na bezpečné tarify u obecních budov, firem a institucí” dodává Vít Masare .

Přílohy:

  1. lednová výzva Zelených vedení Prahy
  2. reakce náměstka primátora Petra Hlubučka