20. 7. 2020

Kvalitní a snadno dostupná městská hromadná doprava je pro dobrý život ve městě zcela zásadní. 

Návrh náměstka primátora pro dopravu Adama Scheinherra (Praha sobě) zvýšit cenu jízdného v pražské MHD o neuvěřitelných 51% je po mnoha letech práce na rozvoji MHD a snižování negativních dopadů růstu počtu aut nepochopitelným krokem o mnoho let zpět. 
“Vyzýváme politiky ve vedení Prahy, aby prostředky pro dofinancování dočasného propadu příjmů Dopravního podniku hlavního města Prahy hledali jinde. Řešit výpadek příjmů skokovým zdražováním jízdného je pro město ta nejhorší možnost,” vyzývá Vít Masare, spolupředseda pražských Zelených.
“Má-li Praha desítky miliard korun na podporu individuální automobilové dopravy v podobě extrémně drahé dostavby městského okruhu, musí nalézt i řádově nižší zdroje na dofinancování dočasného propadu příjmů Dopravního podniku. Zdrojem může být i zvýšení ceny parkovného a zavedení poplatků za vjezd do centra města,” komentuje Daniel Kunc, zastupitel MČ Praha 4, Zelení.
Nevyhnutelný nárůst automobilové dopravy vyvolaný bezprecedentním zvýšením jízdného v MHD by byl v prvé řadě negativní pro životní prostředí v Praze, ale zhoršil by i průjezdnost Prahy, řidiči by ztratili  více času ve větších zácpách, při hledání parkování. Návrh je také v rozporu s klimatickým závazkem Prahy z roku 2019.
“Scheinherrův návrh je ještě o dost extrémnější při srovnání s aktuálním děním ve Vídni, kde zelená místostarostka prosazuje i ze sociálních důvodů cestování vídeňskou MHD po koronavirové krizi na jeden rok zcela zdarma. Primátor Hřib se hlásí ke klimatické politice hlavních měst Visegrádu, kroky vedení Prahy jako tento jdou však opačným směrem. Zdražovat lidem v době hospodářské krize takto základní službu je přímá cesta k více černým pasažérům a více exekucím” komentuje Barbora Truksová, spolupředsedkyně pražských Zelených klimatické a sociální problémy návrhu. 
Roční kupóny je stále navzdory slibům vedení Prahy nutné uhradit v plné výši při jejich zakoupení, protože Dopravní podnik bohužel neumožňuje jejich postupnou úhradu. Technologie karty Lítačka, kterou zavedli Zelení, přitom umožňuje i online objednávání a úhrady kupónů podle aktuální potřeby a možností uživatele.
Vedení Prahy stále nesplnilo své sliby zpoplatnění průjezdu vnitřní Prahy automobilem, každý den utíká ohromné množství peněz neefektivním hospodařením s energiemi v městských budovách, parkování na ulici stále stojí mnohem méně než jakékoliv jiné využití veřejných prostranství.
V roce 2015 Zelení prosadili snížení ceny jízdného v pražské MHD. Roční předplatné se snížilo z 4.750,- Kč na 3.650,- Kč tj. o 23%. Příjmy Dopravního podniku hlavního města Prahy z prodeje jízdenek klesly jen minimálně, o 2,96 %, o částku 130,09 mil. Kč. Jízdné si totiž předplatilo celkově více Pražanů včetně těch, kdo např. nejezdí pražskou hromadnou dopravou každý den.
Kontakt: Vít Masare 607 786 013