2. 1. 2020

S textem usnesení se můžete seznámit zde:

24_Stanovisko-městské-části-Praha-1-k-nárůstu-turismu-v-kontextu-plánovaného-rozšiřování-kapacity-letiště-Praha-Ruzyně

Zelení na Praze 1 se projektu rozšiřování dlouhodobě věnují. Důvody, proč je nutné odmítnout plánovaný projekt, lze ve stručnosti shrnout následovně:

  1. Praha a zejména její centrum je už nyní masivně přetíženo turismem (v roce 2019 to bude cca 9 miliónů návštěvníků) a další letištní dráha by situaci pouze eskalovala
  2. V době kdy je třeba celou evropskou ekonomiku přeorientovat na uhlíkově neutrální v horizontu několika desítek let je investice do nové dráhy vysoko emisní letecké dopravy zcela nevhodná.
  3. Česká republika má zaostalou infrastrukturu vysokorychlostní železnice, investovat je vhodné právě do této udržitelné formy dopravy
  4. Nová dráha kromě obecného zvýšení emisí skleníkových plynů a zvýšení zátěže Prahy turismem znamená i zvýšení místních hlukových a jiných emisí