27. 6. 2017

Rada hlavního města dnes schválila nová pravidla pro umísťování reklamy na sloupech. Již v lednu schválila, že z Pražské památkové rezervace zmizí všechny reklamní nosiče, v dalších částech Prahy budou muset nyní navíc reklamy na sloupech splnit přísnou regulaci. Pravidla v gesci zelené náměstkyně pro územní rozvoj, Petry Kolínské, připravil Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR Praha), konzultována byla s provozovateli reklamních zařízení. Platit začnou od počátku roku 2018.

„Město je dnes zahlceno reklamními nosiči, které nejen že tvoří vizuální balast, ale navíc leckdy brání v pohybu po chodníku nebo bezpečnému výhledu v křižovatce,“ říká náměstkyně primátorky Petra Kolínská. „Nová pravidla přinesou Pražanům větší bezpečnost a kvalitu veřejných prostranství, jaká se sluší na 21. století“ pokračuje.

Pravidla sjednocují velikost reklamních nosičů – napříště bude možné umisťovat jen tři typizované velikosti. Zmizí tak různé druhy velkých tabulí. Pravidla též říkají, jakým způsobem reklamu umisťovat, aby v městském prostředí působila méně rušivě.

Z některých míst pak reklama zmizí zcela! Kromě Pražské památkové rezervace už byste reklamu na sloupech neměli potkat v parcích a lesoparcích, náplavkách a přírodních nábřežích, na pražských ostrovech či značených cyklistických stezkách. Zakázané budou reklamní nosiče také v okolí křižovatek a v místech, kde by bránily v rozhledu. V městských a vesnických památkových zónách – kupříkladu Nusle, Dejvice, Karlín či Bubeneč – se pak mohou objevit jen nejmenší formáty.

Pravidla budou účinná od 1. ledna 2018. Jak rychle reklamy skutečně zmizí, to závisí na úpravě smluvních vztahů mezi městem a provozovateli reklamních systémů.

Dalším krokem je nyní regulace světelné reklamy a také nízkonákladové kulturní a společenské reklamy. Město si od takových pravidel slibuje i úbytek černého výlepu. je třeba vyřešit i nastavení spravedlivých pravidel pro období volebních kampaní (dva měsíce před každými volbami), aby všechny politické subjekty měly rovné podmínky.