18. 3. 2010

Nabízíme Vám shrnutí zásadních kroků, které Zelení učinili v posledních třech letech při kritice projektu Opencard.

16. srpna 2010 – město připravuje tajný byznys za peníze daňových poplatníků

Praha plánuje prospěšný krok – propojení Opencard s In-kartou Českých drah. Jenže přestože jde o projekt placený daňovými poplatníky, město chce veškěré informace o něm utajit. Více zde.

 

16. března 2010 – zveřejněna Strategie dalšího rozvoje projektu

Projekt má být převeden pod správu Dopravního podniku a tím se skrýt před kontrolou zastupitestva, mají být prodána osobní data uživatelů Opencard a do projektu se mají vkládat další veřejné peníze.

17. února 2010 Psi štěkají, karavana jede dál.

V podepsaném dodatku k licenčním ujednáním s firmou HAGUESS, která měla zmírnit nevýhodné podmínky pro město, je obsažen záměr vytvořit s firmou HAGUESS, a.s společný podnik a pokračovat dále v rozvoji centra kartových služeb.

Viz odstavec H v úvodní části Dodatku (zde ke stažení).

Tento záměr je zcela nepřijatelný s ohledem na dosavadní průběh projektu i fakt, že zastupitelstvo dosud neschválilo aktualizovanou strategii dalšího pokračování Opencard.

 

15. února 2010 – Zastupitelé Strany zelených vyzývají Radu hlavního města, aby přestala vyjednávat se soukromými firmami o jejich účasti v projektu Opencard a nejprve předložila zastupitelstvu studii, jak ekonomicky fungují obdobné karty v zahraničí, a ucelený návrh na budoucí fungování karty.
Tisková zpráva: Projekt Opencard – odmítáme salámovou metodu


17. prosince 2009
– Klub zastupitelů SZ v ZHMP požaduje systémové změny, které zabrání v budoucnosti podobných finančním i věcným škodám, jaké se staly v případě projektu Open card.

Tisková zpráva: Kauza Opencard – příležitost pro systémové změn

24. listopadu 2009
– Radní Rudolf Blažek odpovědný za realizaci projektu Opencard prezentuje výsledky forenzního auditu k projektu Open card. Celý audit však předá zastupitelům až v polovině prosince 2009. Hloubkový audit projektu konstatuje, že si město objednalo a zaplatilo za služby, které dosud nefungují a upozorňuje, že systém negeneruje žádné příjmy. Vynaložené náklady ve výši 888 milionů korun neodpovídají současnému stavu projektu.

Plné znění auditu


23. listopadu 2009
– Zastupitelka Petra Kolínská v pořadu ČT Reportéři hodnotí projekt Opencard jako černou díru na městské peníze.

Reportáž o Opencard


Únor 2009
– Zastupitelka Petra Kolínská požaduje na jednání finančního výboru předložení komplexní přehledu dosavadních nákladů spojených s Opencard a záměru rozvoje včetně financování. Informace (nikoli kompletní) byla výboru doručena až po několika urgencích v květnu 2009.

Zápis z jednání finančního výboru ZHMP – zapis_z_4_jednani_financniho_vyboru_zhmp


Červen 2008
– Zastupitelka Petra Kolínská v interpelaci upozorňuje náměstka Blažka na vážné nedostatky v realizaci projektu Opencard – v rozporu s původním plánem nebyl v orgánech zastupitelstva projednáno vyhodnocení pilotní fáze projektu a nebyl vyhledán strategický (komerční) partner projektu. Interpelace a odpověď nám. Blažka – příloha 7. interpelace Blažek_KOlínská

 

Červenec 2007 – Zastupitelka Petra Kolínská se připojuje ke kritice občanského sdružení Iuridicum Remedium a požaduje pozastavení projektu Opencard do chvíle, než budou dostatečně ochráněny osobní údaje uživatelů karet. Interpelace a odpověď

 

Květen 2006 – velká koalice ODS a ČSSD na pražské radnici schvaluje zahájení projektu Univerzální karta Pražana a uvolňuje prvních 160 milionů korun. Část usnesení, která ukládala radě hlavního města Prahy využít 160 milionů na „přesnou definici projektu a vyhledání strategického partnera pro realizaci a pokrytí rizik uvažovaného projektu“ nebyla nikdy naplněna.

Usnesení k návrhu na realizaci Pražského centra kartových služeb – příloha 9. usnesení_prazske_centrum_kartovych_zluzeb