22. 9. 2021

Den bez aut je celosvětová akce, která se každoročně slaví 22. září. Jejím smyslem je poukázat na udržitelnější způsoby dopravy a podpořit omezování přebujelého městského automobilismu.

Lidský řetěz s plakáty na Nuselském mostě dnes ráno řidičům uvězněným v ranní dopravní špičce připomněl, že Zelení dlouhodobě aktivně prosazují systémová opatření pro přizpůsobení městské dopravy potřebám 21. století.

„Podporujeme vlakovou a městskou hromadnou dopravu, sdílená auta, komfortnější infrastrukturu pro cyklisty a navazující vlakové spoje: to jsou řešení, která se v praxi osvědčila v řadě evropských metropolí. Řidičům šetří čas, který každý den stráví v kolonách, a všem obyvatelům Prahy a dalších velkých měst zajistit větší bezpečnost, příjemnější pobyt v ulicích a čistší vzduch k dýchání,“ řekla Eva Kavková, lídryně Zelených v Praze.

S rostoucím počtem obyvatel na omezeném prostoru je nutné změnit způsob uvažování o dopravě. Zcela jiné potřeby má dítě, student, senior, žena nebo muž v produktivním věku. Do plánování rozvoje našich měst je třeba zahrnout potřeby všech skupin, ideálně je zapojit do rozhodovacích procesů a vytvářet tak města pro všechny jejich obyvatele, nikoli jen kulisy pro tranzitní dopravu.