14. 12. 2016

TISKOVÁ ZPRÁVA náměstkyně primátorky pro územní rozvoj Petry Kolínské a předsedy komise pro změny územního plánu Matěje Stropnického

Praha / 14. prosince 2016

Příčinou vzrůstající ceny bytů v Praze je vysoká poptávka hnaná velmi dobrou ekonomickou situací, vysokou kupní silou a stále nízkými úrokovými sazbami hypoték. Vysoká cena není způsobená nedostatkem bytů na trhu – počet realizovaných bytů v roce 2016 je nejvyšší od roku 2009.

Počet bytů je podle dat IPR v roce 2016 nejvyšší od roku 2009. Developerské společnosti nabízely v letošním roce k prodeji 13 877 bytů. Nízká nabídka bytů tedy nemůže být označována za příčinu vysokých cen.

„Za vysokou cenou bytů nestojí špatné podmínky územního plánování. V platném územním plánu je dnes přes 2400 hektarů rozvojových ploch určených pro bytovou výstavbu a celá polovina z této výměry není využitá. Investoři zkupují levnější nestavební parcely, třeba louky, a tlačí na město, aby jim je zhodnotilo přeměnou na stavební využití. To ale není potřeba, rozvojových ploch k zástavbě je dostatek,“ říká Matěj Stropnický, předseda Komise Rady HMP pro změny územního plánu.

„Tvrdá data navíc ukazují, že změny územního plánu ve prospěch zastavitelných ploch schválené v posledních letech nejsou pro výstavbu bytů využívána. Vlastníci nechávají pozemky nezastavené. Změna územního plánu na zastavitelnou plochu určitě vede k významnému zvýšení hodnoty pozemku, nemusí však v dohledné době vést k výstavbě a zvýšení nabídky bytů,“ říká náměstkyně primátorky HMP pro územní rozvoj Petra Kolínská.

Pro zvýšení nabídky bytů a snížení jejich ceny není třeba provádět nepromyšlené změny územního plánu, existují jiné účinnější kroky:

„Pro velká rozvojová a transformační území je třeba zpracovat podrobnější územně plánovací dokumentaci. Zadali jsme proto územní studii pro území Holešovice – Bubny – Zátory a máme připraven postup pro odstranění stavební uzávěry na Nákladovém nádraží Žižkov,“ doplňuje Kolínská.

„Město má stavět dostupné bydlení pro skupiny obyvatel jako jsou neúplné rodiny nebo senioři. Z Fondu rozvoje sociálního bydlení tuto výstavbu bude město financovat. Teď si zpracováváme přehled pozemků ve vlastnictví města, které by pro tuto výstavbu byly nejvhodnější. Hotov má být příští týden, doplňuje Stropnický.

  • Legislativu je třeba upravit tak, aby nebylo výhodné nechávat chátrat nemovitosti – v Praze je kolem 10 tis. prázdných bytů ve starší zástavbě.
  • Další cestou je umožnit bytovým družstvům využít městské pozemky.

00_Prezentace_ceny bytů_final

Kontakty:

Petra Kolínská; Petra.Kolinska@praha.eu
Matěj Stropnický; Matej.Stropnicky@praha.eu