12. 5. 2017

Praha, 11. 5. 2017 – Kodaň je považována za město s bohatými zkušenostmi v oblasti kultivace veřejného prostoru a podpory bezmotorové dopravy. V rámci své pracovní cesty čerpala delegace v čele s Petrou Kolínskou, náměstkyní primátorky hl. m. Prahy, inspiraci pro zástavbu velkých rozvojových ploch. Jeden den byl věnován konzultacím k proměně magistrály na plnohodnotnou městskou třídu.

Pracovní cesta české delegace v čele náměstkyní primátorky, Petrou Kolínskou, vznikla na základě spolupráce s Gehl architects na revitalizaci pražské magistrály. Mezinárodní zkušenosti dánských architektů mají Praze pomoci realizovat úpravy jedné z nejvytíženějších komunikací v Praze. „Účastníci české delegace se shodli se zástupci kanceláře Jana Gehla na tom, že cílem revitalizace je udělat z magistrály komunikaci, která město a lidi v ní spojuje, nikoli rozděluje,“ uvedla Petra Kolínská.

Finální návrh představí studio Jana Gehla radě hlavního města na konci června.  „Více než na technická řešení je důležité zaměřit se na komunikaci se všemi, koho se magistrála dotýká. Aby každý věděl, proč chceme okolí magistrály proměnit, kdy to chceme udělat a jaké nástroje k tomu chceme využít,“ dodala Petra Kolínská.

Praha podepsala smlouvu s dánskou kanceláří Gehl Architects v říjnu 2016. Jejím úkolem je navrhnout, jak by se mohla proměnit pražská Severojižní magistrála. Ta byla postavena v 70. letech, jako hlavní silniční tah středem města a zásadně ovlivňuje centrum Prahy. Denně po ní projede přes 100 000 automobilů. Zároveň se v její blízkosti nachází významné kulturní budovy a veřejné instituce. V rámci projektu Gehlův tým provádí podrobné průzkumy potřeb a očekávání lidí, kteří užívají magistrálu a přilehlá veřejná prostranství. Projekt se zaměřuje na to, aby magistrála byla přívětivějším a přístupnějším místem.

Plánované aktivity ve spolupráci s IPR v červnu 2017:

•         Veřejná debata v Centru architektury a městského plánování
•         Co radí Gehl Praze a jaké budou další kroky?
•         Urban walk s Petrem Kučerou
•         Veřejná přednáška s prezentací výsledků studie

Cestu připravil Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy. Ten je hlavním koncepčním pracovištěm hl. m. Prahy v oblasti architektury, urbanismu, rozvoje, tvorby a správy města. Zpracovává strategické, urbanistické a územně rozvojové dokumenty.

Milan M. Deutsch

Tel: +420 775 556 587, milan.deutsch@emd-pr.cz