zeleni - společnost

Kam kráčí Praha 7? Sedmá městská část má plán do roku 2022

28. 6. 2016  |  Zastupitelstvo MČ Praha 7 schválilo na svém zasedání v pondělí 13. června Strategický plán rozvoje na období 2016 – 2022. Tento klíčový dokument dává nahlédnout do blízké budoucnosti Prahy 7 a plánuje rozvoj jednotlivých oblastí důležitých pro kvalitní fungování městské části a spokojený život jejích obyvatel.  „Jsou opatření, která lze udělat více»

zeleni - společnost

V Praze 7 se komunitní skupina pouští do boje s domácím násilím

27. 6. 2016  |  V sedmé městské části zahájila svou činnost Komunitní skupina pro řešení případů domácího násilí. Jedná se o zcela unikátní projekt. Jeho cílem je zvýšit informovanost o dané problematice u široké veřejnosti, zaměřit se na prevenci a propojit odborníky s ohroženými osobami či lidmi, kteří s těmito osobami přicházejí do kontaktu. Komunitní skupina pro více»

kolínská

Projekt Smíchov City: Veřejné diskusní setkání

24. 6. 2016  |  Setkání se koná ve středu 29. 6. 2016 od 17:00 hodin v budově úřadu městské části Praha 5, Štefánikova 13-15, 6. patro, zasedací sál zastupitelstva Plán zástavby se týká plochy o velikosti cca 200 000 m2 mezi Smíchovským nádražím a autobusovým nádražím Na Knížecí. Vedle bytů, obchodních ploch a kanceláří má v území více»

ms2

Zklidnění dopravy v centru Prahy vázne!

23. 6. 2016  |  Dopravní opatření po zprovoznění tunelového komplexu Blanka, byla už v roce 2013 schválena Radou hl. m. Prahy. Blanka je v provozu od září loňského roku, ale opatření ke zklidnění dopravy v centru města se až na výjimky nerealizují. Z tohoto důvodu bylo na posledním jednání Výboru pro dopravu ZHMP schváleno usnesení, ve kterém Výbor více»

p1interpel

Interpelace: Stavební úřad Prahy 1 spolupracoval na zničení domu U Tří Andělů

23. 6. 2016  |  Interpelace zastupitele starostovi Oldřichu Lomeckému 21. 6. 2016 Vážený pane starosto. Jistě si pamatujete na opakované stížnosti občanů v případě domu U Tří Andělů, Úvoz 18, kde paní majitelka Šimková bezohledně a pod krytím stavebního úřadu v rámci institutu nutných zabezpečovacích prací v domě bourala a poškodila nejen tento dům, ale více»

zeleni - doprava

Praha 4 navrhuje úpravu dopravního režimu v Podolí

22. 6. 2016  |  Rada městské části Praha 4 navrhuje po vyhodnocení situace v Podolí úpravu dopravního režimu některých jednosměrných ulic. Změny vyplynuly z požadavků obyvatel této lokality a byly s veřejností projednány na dvou veřejných fórech. Usnesení rady bude postoupeno k realizaci orgánům státní správy.  „Obnovujeme průjezdnost území obousměrně tak, aby motoristé i cyklisté nemuseli projíždět více»

Twitter pražské SZ

Archiv článků

Facebook