2. 2. 2017

Tisková zpráva Strany zelených Praha, 2. 2. 2017

Dne 26. 1. 2017 schválilo Zastupitelstvo hl. m. Prahy usnesení č. 23/51, které upravuje statut Fondu rozvoje dostupného bydlení na území hlavního města Prahy. Úprava rozšířila zdroje příjmů fondu a možnosti jeho použití.

 „První podmínka obnovení pražské koalice byla po více než půl roce naplněna. Zastupitelstvo doplnilo do statutu Fondu rozvoje sociálního bydlení trvalý zdroj příjmů – budou jím veškeré zisky z podnikání města, mezi které patří především zisky z prodejů nebo pronájmů. To dělá ročně mezi jedním a třemi sty miliony korun. Peníze budou navíc určeny i na výkupy pozemků. Město se tak konečně může stát developerem a nabídnout bydlení lidem, kteří na volném trhu o bydlení přišli nebo o něj v nejbližší době přijdou. Těch prvních jsou v Praze čtyři tisíce, těch druhých dokonce sedm tisíc,“ řekl Matěj Stropnický, předseda Zelených.

Rovněž byla schválena změna názvu z Fondu rozvoje sociálního bydlení na Fond dostupného bydlení, který lépe vystihuje okruh budoucích nájemců bytů. 

Zajistit důstojné bydlení je zásadním úkolem města. Žijeme v době rostoucí ekonomiky, přesto ale mnoho lidí žije na ulici, nebo na předražených ubytovnách. Praha má tak konečně nástroj jak stavět nové byty a nabízet je mladým rodinám, seniorům či lidem s nízkými příjmy pro zachování sociální soudržnosti města,“ komentuje rozhodnutí zastupitelstva předseda pražských Zelených Ondřej Mirovský.  

Zastupitelstvo dále schválilo, že konkrétní rozpočtové změny bude schvalovat Rada, resp. Zastupitelstvo hl. m. Prahy. Projednání jednotlivých projektů v orgánech hl. m. Prahy bude vždy předcházet předjednání na půdě Komise Rady hl. m. Prahy pro Fond rozvoje dostupného bydlení na území hl. m. Prahy a Výboru pro zdravotnictví a bydlení Zastupitelstva hl. m. Prahy.

Kontakty: Ondřej Mirovský,  tel. 724 833 286