5. 3. 2018

Tisková zpráva, Praha, 5. 3. 2018

Dopravní podnik hlavního města Prahy dostal v říjnu 2016 pokyn od valné hromady (kterou je rada hlavního města), aby při řešení interiérů stanic metra D postupoval formou otevřené výtvarné soutěže. Soutěžní podmínky měl DPP připravit ve spolupráci s Institutem plánování a rozvoje.

Při přípravě zadání soutěže se ukázalo, že Metroprojekt trvá na tom, že soutěžící musí svůj návrh podřídit stanovisku architektů Metroprojektu, kteří původně stanice navrhovali. Fakticky tak není možné otevřenou soutěž vyhlásit.

“Je to absurdní situace, která celou soutěž fakticky podkopává. Město je objednatelem prací, platí Metroprojektu obrovské částky a nyní je rukojmím pro město nevýhodné smlouvy mezi DPP a Metroprojektem,” komentuje to Petra Kolínská, náměstkyně primátorky a radní pro územní rozvoj HMP.

Čtvrteční jednání za účasti primátorky Krnáčové mělo pomoci tomu, aby Metroprojekt ustoupil a již připravenou soutěž bylo možné vyhlásit. V pozvánce na jednání, které radní Kolínská iniciovala, bylo uvedeno “Po dlouhém procesu přípravy soutěže, při kterém byly ve vzájemné spolupráci IPR a DPP připraveny soutěžní podmínky a soutěžní podklady, došlo k situaci, kdy se nepodařilo najít shodu mezi IPR a Metroprojektem na znění soutěžního zadání, týkajícího se autorských práv autorů současného řešení stanic. Předmětem schůzky by mělo být projednání možných variant pokračování v přípravě soutěže a určení dalšího postupu na projektu.”

“K mému překvapení však paní primátorka stanovisko Metroprojektu vzala na vědomí a výtvarné soutěže označila za produkt neomarxismu. Těžko očekávat, že Metroprojekt změní svoje zaběhnuté postupy, nebude-li vůči němu zadavatel a objednatel prací důsledný a jednotný. Dokud členové rady hlavního města nebudou vyžadovat plnění svých usnesení, těžko se dočkáme lépe fungujícícho města,” dodává Petra Kolínská.

Soutěže o návrh jsou nejlepší známý způsob, jak dojít ke kvalitnímu výsledku. Pro miliardové investice jsou nutnost. Plánovaná trasa Metra D je nejdražší stavba z veřejného rozpočtu, kterou město Praha v současnosti připravuje. MHD je zároveň výstavní skříní Prahy – málokterá světová města mají veřejnou dopravu tak funkční a dostupnou. I proto jsou na podobu nových stanic kladeny zvýšené nároky.

Příloha:

U S N E S E N Í
Rady hlavního města Prahy
číslo 2543
ze dne 18.10.2016
k architektonickému a výtvarnému řešení stanic metra D – 2. část

Rada hlavního města Prahy v působnosti valné hromady ,,Dopravní podnik hl.m.Prahy a.s.“

I . u k l á d á
představenstvu DP hl.m. Prahy, a.s.
1. jako strategický pokyn při zajišťování zpracování návrhů stanic v úseku Náměstí Míru – Náměstí bratří Synků postupovat formou architektonické soutěže o návrh

  1. jako strategický pokyn při zajišťování zpracování výtvarného řešení stanic metra D v úseku Depo Písnice – Pankrác (včetně) postupovat formou soutěže o návrh

I I . ž á d á
1. představenstvo DP hl.m. Prahy, a.s.
1. o spolupráci s OSI MHMP na přípravě urbanisticko-architektonické soutěže o návrh na řešení veřejného prostranství náměstí bratří Synků a ulice Otakarova

  1. o spolupráci s IPR Praha na přípravě soutěží dle bodu I. tohoto usnesení