29. 8. 2020

V únoru 2019 bylo vydáno prohlášení třiceti (dnes již osmdesáti) pražských kulturních institucí Umění pro klima, kteří s naší podporou navázali na lednovou „Londýnskou výzvu“, kterou Zelení vyzvali vedení Prahy ke spolupráci na klimatické politice, když se od vlády zřejmě ničeho pořádného nedočkáme. V prohlášení umělců mimo jiné stojí:

Budoucnost bude jen taková, jakou ji budeme schopni zajistit, a kultura a umění mají v tomto procesu nezastupitelné místo (…) Uvědomujeme si závažnost situace a chceme se podílet na řešení, které bude mít pozitivní dopad na celou společnost. Vnímáme také, že je třeba zásadně změnit fungování institucí, včetně těch kulturních. Je nutné připravovat konkrétní adaptační a transformační opatření. To s sebou přináší i nastavení jiných pravidel pro financování a řízení kulturních institucí, která budou brát v potaz současnou krizovou situaci.“

Jak už to tak s mnoha výzvami bývá, vyzývaná strana, tedy Magistrát hl. m. Prahy, si v osobě radní pro kulturu Hany Třeštíkové výzvu fyzicky přebrala – a od té doby, navzdory řadě připomínek a urgencí bylo ticho po pěšině.

V situaci, kdy podle uznávaných výzkumů je každý další rok kritický v boji proti klimatickému rozvratu, se ze strany pražského vedení ve věci výzvy nedělo půl druhého roku nic.

 

Teprve nyní, v druhé polovině srpna 2020, se věci dávají do pohybu, a to opět za vydatného přispění Zelených.

Proběhla schůzka u radní pro kulturu, ze které vyplynulo pověření jejímu týmu  prověřit v souladu s návrhem Zelených možnost zavedení energetického managementu podle normy ISO 50 001 u co největšího počtu pražských kulturních objektů. Signatáři výzvy se dále, v reakci na nadále víceméně pasivní, natož pak invenční přístup vedení Prahy zavázali rozpracovat a předložit konkrétnější požadavky na vedení Prahy včetně představy o tom, jak by vedení Prahy mohlo další kroky koordinovat.

„Za zásadní považujeme vedle šetření energiemi v objektech přenastavení grantových pravidel,“ vyjádřil se k tomu spolupředseda pražských Zelených Vít Masare. „Magistrát má skrze svou grantovou politiku veškeré předpoklady k tomu, zajistit, že ekologicky zodpovědné řízení institucí bude pro ně znamenat významné plusové body do dalšího provozu.“