18. 1. 2017

Praha 17. 1. 2017

Zvyšující se atraktivita Prahy vede také ke změnám v trhu s byty a pro mnohé skupiny obyvatel je důstojné bydlení těžko dostupné. Strana zelených proto  vítá, že konečně dojde ke zpracování studie bydlení v Praze z pohledu dostupnosti. Zpracování studie odsouhlasila na úterním jednání dne 17. 1. 2017 Rada hl. města Prahy a zpracuje ji Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy.

„Úspěšná velkoměsta mají vždy bytelnou bytovou politiku. Politiku, která garantuje dostupné a důstojné bydlení všem. Tedy například těm, kteří ačkoli pracují na plný úvazek, mají nízké příjmy. Nebo těm, kdo mají postižení, které jim brání dosáhnout na tržní nájemné. Praze ale bytová politika chybí, proto pracujeme na nápravě. Dnes jsme zadali zpracování analýzy bydlení z pohledu dostupnosti, bude hotová na konci února,“ komentuje zadání studie náměstkyně pražské primátorky Petra Kolínská.

„Praha musí mít účinnou sociální a bytovou politiku, která napomůže prevenci chudoby a zabrání nedůstojnému bydlení na ubytovnách či bezdomovectví. Věříme, že by Praha měla být skladbou obyvatelstva sociálně pestrá, kdy vedle sebe žijí lidé bez ohledu na příjem, životní fázi či etnický původ. Standardem pro nás nejsou ubytovny, ale bydlení dostupné a kvalitní,“ doplňuje Ondřej Mirovský, předseda Strany zelených v Praze.

 

Kontakty:

Ondřej Mirovský, předseda Strany zelených v Praze, tel 724 833 286+
Petra Kolínská; náměstkyně primátorky HMP, Petra.Kolinska@praha.eu