24. 9. 2015

Praha, 21. 9. 2015 – Zelení vítají návrh náměstka primátorky Dolínka, aby Praha nabídla zázemí alespoň několika stovkám uprchlíků a uprchlic, kteří u nás požádají o azyl. Žádají zároveň radní Novákovou, pod jejíž gesci spadá oblast integrace cizinců, aby bez dalších odkladů předložila pražskou strategii sociální integrace.

Zelení v minulých dnech vyzvali své zástupce a zástupkyně v radách městských částí, aby hledali způsoby pomoci pro žadatele o azyl, které pomohou hlavnímu městu situaci řešit (např. poskytnutí volných ubytovacích kapacit). Ke koordinaci postupu v této věci by měla v příštích dnech přistoupit Rada hlavního města.

Hlavní město Praha by však podle zelených mělo zajistit i jednorázovou pomoc lidem, kteří byli propuštěni z českých detenčních zařízení a mají omezený čas k opuštění republiky. Za tímto účelem se pak propuštění ocitají v Praze a kvůli nehumánní praxi zmiňovaných zařízení zůstávají v noci na nádraží v letním oblečení a bez peněz. Naposledy tak dobrovolnická skupina pomáhala na hlavním nádraží ženě s dvěma malými dětmi.  

Dvě stovky dobrovolníků v provizorních podmínkách zajišťují v Praze už déle než týden materiální i finanční pomoc uprchlíkům projíždějícím Prahou a nabízejí jim i dočasné ubytování ve svých bytech. Považujeme za neudržitelné, aby tak vážné situaci město nečinně přihlíželo”, říká Monika Horáková, zastupitelka, členka pražského vedení zelených a iniciátorka pomoci uprchlíkům na hlavním nádraží.

Aktivita stovek jednotlivců i organizací napříč Českou republikou ukazuje, že mnoho lidí vnímá závažnost celoevropského problému a snaží se přispět byť malým, osobním dílem k jeho řešení. Hlavní město Praha musí, stejně jako další velká města, prokázat připravenost pomoci.

 

Kontakty:

Ondřej Mirovský, předseda Strany zelených, Praha , tel. 724 833 286

Monika Horáková, členka pražského vedení Strany zelených, tel. 737 810 593