27. 2. 2016

Praha, 26. února 2016 – V souvislosti se zprávami o vstupu finanční skupiny J&T do společnosti XT Card, považují pražští zastupitelé SZ za důležité zdůraznit, že provozovatelem Lítačky je městská společnost Operator ICT. Ta vlastní veškerá práva k užívání i technologické know-how nutné k provozu a dalšímu rozvoji. „Změna ve vlastnické struktuře dodavatelů dílčích služeb pro Operátora ICT nemá žádný vliv na provoz či náklady spojené s Lítačkou. Chyby, za které město pyká v případě Opencard, neopakujeme,“ uvedla Petra Kolínská (SZ), předsedkyně výboru ZHMP pro legislativu, veřejnou správu, protikorupční opatření a informační technologie.