20. 8. 2018

Zelení dlouhodobě prosazují zlepšení magistrály formou konkrétních opatření. Na základě studie renomovaného architekta Gehla mělo dojít již k prvním úpravám, které však koaliční partneři ANO a TOP09 doposud blokovali.

Ondřej Mirovský, místostarosta Prahy 7 a kandidát na primátora za Zelené, prezentoval první změny, kterých dosáhl na Hlávkově mostě. Vznikla tam nová tramvajová zastávka Štvanice, došlo ke zklidnění křižovatky ulic Bubenská a Heřmanova, kde došlo ke zvýšení bezpečnosti pro chodce a cyklisty a také tam vzniklo nové parkování.  V plánu je ještě vybudování bezbariérového propojení ulice Bubenská a Hlávkova mostu pro chodce a cyklisty formou nových přechodů.

Rada hlavního města slíbila Pražanům ve svém programovém prohlášení, že “prosadí opatření vedoucí ke zklidnění severojižní magistrály v celé délce”, čímž navázala na dlouholetou sérii průzkumů a studií směřujících k začlenění této dopravní tepny do městského prostředí (viz příloha).

Současná rada požádala o spolupráci při proměně magistrály celosvětově uznávaného architekta Jana Gehla a jeho kancelář Gehl Architects. Součástí spolupráce byly osobní konzultace a semináře, kterých se zúčastnily desítky zástupců městských částí a městských organizací.

Studie, kterou dánští urbanisté vytvořili, mimo jiné doporučila, aby Praha začala s úpravami co nejdříve a zaměřila se na menší změny zejména  ve veřejném prostoru v okolí magistrály (http://www.iprpraha.cz/magistrala).

V srpnu 2017 Rada hlavního města schválila koncepci rozvoje magistrály a uložila náměstkyni primátorky Petře Kolínské přípravu harmonogramu. Institut plánování a rozvoje Prahy (IPR) dostal za úkol rozpracování jednotlivých opatření. „Prvním krokem měla by měla být drobná opatření, jako nové přechody tam, kde již nyní auta stojí na semaforech či doplnění mobiliáře. Tyto úpravy mohou přitom výrazně usnadnit život 100 000 chodců, kteří denně přes magistrálu procházejí, aniž bychom omezili automobilovou dopravu,“ uvedla Petra Kolínská, náměstkyně primátorky hl. m. Prahy.  

„Město si na pomoc s kultivací magistrály zavolalo světově uznávaného odborníka a jeho tým. Jeho doporučení schválilo a uložilo mi rozfázovat je do řady malých kroků. Hned při pokusu o realizaci prvních z nich jsme však narazili,“ dodává Kolínská.