17. 1. 2022

Rada hlavního města na svém dnešním jednání v souladu se svým programovým prohlášením schválila Metodiku spolupodílu investorů do území. Vedení pražských Zelených vznik materiálu vítá, poprvé pro tzv. kontribuce existují jasná pravidla, zaručující předvídatelnost a transparentnost jejich výběru. Navržené částky jsou ale bohužel zcela nedostatečné. 

Směrnice, která je pouhým doporučením pro městské části, navrhuje vybírat od každého stavebníka nemovitosti větší než 300 m2 hrubé podlažní plochy (HPP) 700 kč na m2, navýšený na 2300 m2 u nových metrů při zvyšování kapacity změnou územního plánu. Mnohé městské části však již roky vybírají i více než tyto částky.

Podle Jany Jebavé, spolupředsedkyně pražských Zelených, se doporučená cena ukazuje jako zcela nedostatečná: „Vybrané peníze u velkých projektů v realitě sotva pokryjí náklady na výstavbu předškolních zařízení. Nová výstavba ale generuje i nároky na zdravotní, sociální, kulturní a dopravní infrastrukturu. Aktuální meziroční inflace navíc tato čísla dává do nové perspektivy. Na začátku roku 2022 je 700 kč za m2 HPP vlastně dost směšná částka a developeři dnes pravděpodobně slaví, říká.

Podle harmonogramu prezentovaném na březnovém pražském výboru pro územní rozvoj má schválení materiálu půl roku zpoždění. Hrozí tedy i to, že ve volebním roce si městské části nestihnou pravidla osvojit, kriticky posoudit a implementovat.

Například u zástavby brownfieldu Nákladového nádraží Žižkov již hlavní město tuto metodiku de facto aplikuje. Bohužel se ukazuje, že výběr od developerů pokryje náklady asi jen na třetinu veřejné infrastruktury, kterou bude potřeba vystavět. Zbytek musí doplácet město, nebo v horším případě ani nevznikne,“ doplňuje Matěj Michalk Žaloudek, člen Rady krajské organizace pražských Zelených, který je i zastupitelem na Praze 3.

Dalším zásadním problémem je podle Zelených to, že město propáslo příležitost zavést spolu s metodikou praxi výstavby minimálního počtu obecních bytů. V návrhu kontribucí je toto pro městské části ponecháno jako možnost, těžko ale předpokládat, že rozšiřování bytového fondu městské části upřednostní před výstavbou školní a předškolní infrastruktury, kterou mají zákonnou povinnost zajistit.

Současná situace nárůstu cen bydlení a aktuálně i cen energií bude ohrožovat tisíce lidí ztrátou stabilního bydlení. Praha jim může pomoci, jen když bude mít robustní bytový fond. Město, městské části i stát ale v minulosti rozprodali jak byty, tak i pozemky, na kterých by se daly obecní nemovitosti stavět. Největší příležitost dnes leží právě v developerské výstavbě na velkých transformačních územích. Rezignovat na podíl obecních bytů je ohromná a nevratná škoda,” doplňuje Michalk Žaloudek.