11. 3. 2011

Radnice Prahy 3 zamítla návrh zastupitelů Žižkov [nejen] sobě znovu projednat stanovisko Prahy 3 ke změně územního plánu na pozemcích společnosti Ortenaria přiléhajících k parku Parukářka a developerskému projektu Central Park. Na předchozí nestandardní postup Prahy 3 upozornila v minulém roce reportáž Reportérů ČT.

Společnost Ortenaria a.s. požádala v roce 2009 o změnu územního plánu z ploch pro rekreaci a sport na plochy pro obytnou zástavbu s výškovou limitací 15 podlaží. Narychlo šitá žádost nebyla podložena žádnou urbanistickou studií, Praha 3 přesto vydala souhlasné stanovisko a stačilo jí, že společnost Ortenaria urbanistickou studii doloží dodatečně. Nebyla však stanovena žádná lhůta a Ortenaria dodnes žádnou studii nepředložila. Zůstává tak nejasné, jak se souhlasným stanoviskem Prahy 3 naloží Útvar rozvoje města jako zpracovatel nového územního plánu.

Návrh Ondřeje Ruta (SZ), člena výboru pro územní rozvoj, na stažení souhlasného stanoviska odmítli ostatní členové výboru z ODS a TOP09 na únorovém jednání projednat. Neprojednán zůstal také návrh starostky MČ Praha 3 Vladislavy Hujové (TOP09), podle kterého měla Praha 3 vyzvat společnost Ortenaria k doložení urbanistické studie či stažení své žádosti.

Na nestandardní postup Prahy 3 a možné napojení předsedy místní ODS Pavla Hurdy, dosavadního člena výboru, na společnost Ortenaria upozornila na podzim minulého roku reportáž z pořadu Reportéři ČT.  Ortenaria odkoupila pozemky od společnosti Central Park Praha, nemá přitom žádnou předchozí podnikatelskou historii a vlastník společnosti není znám (její akcie jsou na doručitele).

Podle místní Strany zelených a zastupitelského klubu Žižkov [nejen] sobě je navrhovaná míra zástavby neúměrná okolnímu území. Pro srovnání, koncept územního plánu limituje výšku zástavby na sousedním Nákladovém nádraží Žižkov na 8 až 12 nadzemních podlaží, budovy Central Parku mají limitaci 12 podlaží. Radnice Prahy 3 na území přiléhajícím přímo k parku Parukářka chce přesto povolit až 15 podlažní zástavbu.

„Vše ukazuje na to, že společnost Ortenaria koupila pozemky spíše pro finanční spekulaci, než s cílem vybudovat zde živou část Žižkova. Bylo pro mě velkým překvapením, že i noví zástupci TOP09 odmítli tento případ znovu projednat a posvětili tím nestandardní kroky ODS z minulého volebního období. Nezvedli ruku dokonce ani pro projednání podnětu samotné starostky Prahy 3. Utvrzuje mě to v názoru, že za pozemkovou transakcí na Parukářce stojí skryté klientelistické vztahy,“ uvedl k případu Ondřej Rut.


Poznámka:
Pozemek společnosti Ortenaria je jedním ze tří témat nového dokumentu Radima Knappa, který je ke shlédnutí na YouTube: http://www.kauza3.cz/kauza-stavby/video-reportaz-o-mozne-budoucnosti-nekolika-lukrativnich-stavebnich-parcel-v-praze-3.html

Autor fotografie: ŠJů, cs.wikipedia.org (CC-BY-SA)