9. 2. 2012

Znečištění (nejen) pražského ovzduší v těchto dnech dosahuje vysokých hodnot – mapa města na webu Českého hydrometeorologického ústavu je zcela červená.

Mimořádné riziko představují zvýšené hodnoty polétavého prachu, který sice není vidět, ale o to víc škodí dýchacím orgánům. Trpí zdraví více jak milionu Pražanů a návštěvníků hlavního města. Pražský magistrát v čele s lékařem Bohuslavem Svobodou však tato kalamita nechává v klidu. Zelení žádají okamžité omezení vjezdu automobilů do centra a zahájení diskuze o vyhlášení nízkoemisní zóny nad územím metropole.

„Hlavním viníkem znečištění je masový automobilismus. Zdraví všech obyvatel Prahy však stojí nad právem jednotlivců projíždět automobilem přes centrum města. Je nutné schválit v zastupitelstvu vyhlášení nízkoemisní zóny nad Prahou, která už příští zimu zakáže vjezd autům, která nebudou splňovat přísné limity obsahu škodlivin ve výfukových plynech. Pane primátore Svobodo – máte sílu a odvahu toto prosadit?,“ ptá se Petr Vilgus, člen vedení pražských zelených a zastupitel v extrémně znečištěné Praze 8.
„Čím méně je polétavý prach vidět, tím více škodí. Přestože většina lidí může mít pocit, že prožíváme idylickou bílou zimu s čistým vzduchem, ve skutečnosti jsme uprostřed smogové kalamity. Pražané se dusí. Jsou ohrožováni znečištěným ovzduším, přičemž ty nejškodlivější látky pocházejí z automobilové dopravy. Polétavý prach u dospělých i dětí poškrábe horní cesty dýchací, což je vstupní brána pro infekci. Plíce se zanášejí nečistotami. Prach podlamuje zdraví a otvírá do těla cestu mikrobům, ale také různým škodlivým chemikáliím, které prach obsahuje. Takovým argumentům by měl primátor s titulem MUDr. rozumět. Zelení vyzývají Bohuslava Svobodu, náměstka pro dopravu Noska a radního pro životní prostředí Lohynského (všichni ODS), aby se probudili ze zimního spánku a zahájili přípravu nízkoemisní zóny v Praze,“ apeluje na politiky z koalice ODS-TOP09 Ivana Cabrnochová, zelená zastupitelka v Praze 10.
„Pražští zelení opakovaně vyzývají vedení magistrátu, aby přikročilo k okamžitému řešení katastrofálního stavu pražského ovzduší. V situaci, jaká je dnes, je třeba omezit vjezd osobních automobilů do města a regulovat nákladní dopravu jen na nejnutnější zásobování. V širokém centru Prahy je nutné po vzoru německých měst vyhlásit nízkoemisní zónu a nepřipustit, aby špinavé spalovací motory ničily zdraví obyvatel metropole,“ kritizuje magistrát bývalý radní pro životní prostředí za Stranu zelených a zastupitel v znečištěné Praze 4 Petr Štěpánek. 
„Zelení nabízejí (nejen) pražským politikům recept pro zdravější vzduch. Vždyť prachem znečištěné ovzduší je nyní i na Vysočině, v Jihomoravském nebo Moravskoslezském kraji. Jde o jednoduchá a logická pravidla, která úspěšně fungují ve vyspělejší části Evropy: 1. omezení vjezdu do centra měst pomocí mýta nebo kombinací parkovací zóny a rychlostní zóny Tempo 30, 2. nízkoemisní zóny regulující vjezd „špinavých aut“, 3. razantní podpora veřejné dopravy včetně železnice, 4. nákladní doprava na koleje, 5. stromy v ulicích i krajině, 6. obnovitelné zdroje a energetické úspory a 7. přísnost na průmyslové znečišťovatele,“ dodává předseda pražských zelených Petr Štěpánek.
Zdroj: viz mapa na http://pr-asv.chmi.cz/IskoPollutionMapView/faces/pollutionmapvw/viewMapImages.jsf , údaje na http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/web_generator/actual_hour_data_CZ.html. 

Příloha: Sedm opatření pro zdraví i ekonomiku, které mohou přinést zlepšení stavu ovzduší (nejen) v Praze
1. MÝTO NEBO PARKOVACÍ ZÓNA A TEMPO 30: Zaveďte regulaci vjezdu do širšího centra (kompaktní městské zástavby) buď formou zpoplatněného vjezdu nebo kombinací přísné parkovací zóny společně s rychlostní zónou Tempo 30. Takto dopravně zklidněné centrum nebude lákat projíždějící automobilisty. Cílem není auta z center měst zcela vytlačit, ale jejich počet podstatně snížit.
2. NÍZKOEMISNÍ ZÓNY: Zaveďte po vzoru Německa a dalších vyspělých západních zemí nízkoemisní zóny (Umweltzone, Low Emission Zone), která zakáže vjezd „špinavých“ aut do centra. V ČR je toto opatření ještě naléhavější než na Západě, protože český vozový park je výrazně zastaralejší. Příslušný zákon existuje a obce mohou zóny vyhlásit už pro příští inverzní sezónu.
3. PODPORA VEŘEJNÉ DOPRAVY: Je třeba, aby politici vlastním příkladem a činy deklarovali, že zodpovědný obyvatel města se dopravuje veřejnou dopravou, pěšky nebo na kole. Nejen během zvýšeného znečištění ovzduší, ale celoročně. Místo vnitroměstských dálnic je třeba podpořit metro, tramvaje, autobusy a příměstské vlaky.
4. KAMIONY NA KOLEJE: Je nutné, aby co největší procento nákladní dopravy využívalo ekologičtější železnici. Toho lze dosáhnout jak regulací silniční přepravy, tak státní podporou na výstavbu překladišť a modernizaci tratí.
5. STROMY V ULICÍCH I V KRAJINĚ: Stromy a trvalé travní porosty, tramvajové pásy pokryté trávou nebo sukulenty fungují jako přirozený filtr znečištění. Je nezbytné přistoupit k masivní výsadbě uličních stromořadí i k plošnému ozelenění české krajiny. Praha a další velká města potřebují na svém okraji zelený lesní prstenec.
6. OBNOVITELNÉ ZDROJE A ENERGETICKÉ ÚSPORY: Část znečištění pochází z lokálních topenišť. Je třeba na základě státní regulace a cílené finanční podpory zavádět do nejvíce znečištěných oblastí obnovitelné zdroje energií jak na výrobu elektřiny, tak ohřev vody, zateplovat budovy a podporovat zavádění úsporných a ekologických technologií.
7. PŘÍSNOST NA PRŮMYSLOVÉ ZNEČIŠŤOVATELE: Stát se musí rozhodnout, jestli upřednostní zdraví obyvatel nebo růst HDP založený na energeticky náročném a „špinavém“ průmyslu, který poškozuje zdraví obyvatel ČR. Investice do obnovitelných zdrojů a energetických úspor navíc prokazatelně přinášejí i tvorbu nových a udržitelných pracovních míst. Zelená transformace českého průmyslu je nevyhnutelná. Čím dříve začne, o to méně bude nákladná.
Tisková zpráva Strany zelených v Praze ze dne 9. 2. 2012