3. 8. 2017

Na sídlištích dnes bydlí skoro 40 % obyvatel Prahy a spojují je obdobné problémy – zanedbaná zeleň, nedostatek občanského vybavení a tlak na další zástavbu. Hlavní město se proto rozhodlo k pilotnímu projektu zaměřenému na revitalizaci jednoho ze sídlišť. Vybrán byl vnitroblok Vybíralova na Černém Mostě.

Oživení sídliště bude mít podle studie pozitivní dopad na životy cca 4 800 obyvatel. Nyní je ve stádiu plánování, první úpravy by mohly začít v příštím roce a jeho realizace by měla být dokončena do roku 2021. Celkové náklady by neměly přesáhnout 300 mil. Kč. Jedním z hlavních měřítek úspěchu bude častější pobyt obyvatel ve veřejném prostoru a aktivní život v ulicích a pláccích mezi domy a v jejich okolí. Z vyšlapaných chodníčků, kterými se obyvatelé pohybují, se stanou zpevněné cesty. Projekt počítá s výsadbou 400 nových stromů a novou komunitní zahradou.

„Projekt počítá i s vylepšeným systémem hospodaření s dešťovou vodou. Odstraní nadměrné zatěžování kanalizace, zaručí lepší zadržování vody v krajině a posílí vegetaci, což pomůže zlepšit mikroklima sídliště zejména v parných letních dnech,“ uvedla Petra Kolínská, náměstkyně primátorky hl. m. Prahy.

Důležitým krokem je řešení parkovacích míst, jejichž kvalita se při zachování současných kapacit zlepší – měly by být dostupnější a budou koncipována i jako zelené plochy, doplněné další vegetací. Celá oblast se zároveň stane zónou s omezenou rychlostí 30 km/h. Zajímavé aktivity pro děti, dospělé i seniory zajistí nové mezigenerační hřiště. Centrální prostranství by se mělo stát místem pro pobyt a setkávání obyvatel.

Na projektu spolupracovali místní obyvatelé s Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy a městskou částí. Právě zapojení komunity místních obyvatel je nedílnou součástí tohoto projektu – jejich názory, potřeby a zkušenosti měly zásadní vliv na výslednou podobu navrhovaných změn. Díky aktivní komunitě na Praze 14 již v minulosti vzniklo např. úspěšné volnočasové centrum Plechárna. To se také zapojilo do plánování budoucí podoby sídliště a spolu s výzkumným studiem Anthropictures poskytlo projektu důležitou platformu pro diskuzi s místními obyvateli.

Vybíralka je příkladem, který ukazuje, jak dobře může fungovat zapojení místních obyvatel do plánovacího procesu a jejich spolupráce s městem. Pokud změny vycházejí z konkrétních potřeb a zkušeností obyvatel, mohou se sídliště stát mimořádně příjemným místem pro život.

Město také slibuje, že u Prahy 14 by se nemuselo skončit. „Nasbírané know-how z Vybíralky by se dobře dalo využít při obnově dalších pražských sídlišť. Do kvalitního veřejného prostoru investovat chceme. Podmínkou je aktivní zájem o spolupráci ze strany místní samosprávy a obyvatel,“ doplňuje Kolínská.

Kompletní informace o projektu a fotografie naleznete na: http://www.vybiralka25.cz.

Praha 3. 8. 2017