4. 6. 2020

Po mnoha letech diskusí a příprav, završených stavební realizací, byl nedávno zprovozněn vodní prostup Čuprova. Tato nová pěší a cyklistická spojka mezi Prahou 8 a 9 se nachází v blízkosti Kolčavky a vede po břehu Rokytky, podtékající v těch místech šestipruhovou komunikaci Čuprova.

Na uskutečnění letité myšlenky má zásadní podíl zelený zastupitel na MČ Praha 8 Petr Vilgus. Říká k tomu následující: „Nevím, kdo byl jejím autorem, ale já jsem o tom poprvé slyšel v roce 2007 na magistrátní cyklokomisi od předsedy Pavla Poláka. Projekt byl ale spojen se spoustou vážných problémů, řešením povodňových rizik a nejistým stavem mostů. Při návštěvě belgického Gentu jsem si vyfotografoval podobný podjezd pod mostem a snímek jako inspiraci pro Libeň jsem posílal na všechny strany. Když jsem se v roce 2014 stal místostarostou, žádost o realizaci vodního prostupu Čuprova byla jednou z prvních věcí, které jsem udělal. Magistrát ji přijal, začala nekonečná setkání se všemi, kdo k tomu měli co říct. Postupně vznikl kompromisní projekt, který vyhověl představám projektanta, dopravě, boji proti povodním i ochraně přírody. Velký dík patří všem, s jejichž podporou byl tento podnik dotažen do konce.“

Vedle projektu U Michelského mlýna nebo soutěže na podobu náměstí Jiřího z Lobkovic je to další z nedávných příkladů toho, jak jsou místně přínosné projekty mravenčím úsilím konkrétních zelených zastupitelů provázeny od první ideje až po realizaci v terénu, a to někdy po více než jednu dekádu. „V diáři jsem k tomu zpětně napočítal celkem 70 schůzek,“ dodává Petr Vilgus.