24. 8. 2019

Území zvané Bubny-Holešovice nebo také Bubny-Zátory je pražským brownfieldem s řadou nej. Jedná se o transformační území o velikosti 110 hektarů, což je jen o něco méně než rozloha Starého Města.

V území mezi dvěma stanicemi metra Vltavská a Nádraží Holešovice jsou nyní dlouhodobě opuštěné drážní plochy a řada relativně samostatných areálů s víceméně provizorním využitím (skladové prostory ad.). Diskuse o transformaci tohoto lukrativního území se vyvíjí už více než dvacet let.
Na základě územní studie by zde měla vzniknout plnohodnotná městská čtvrť, která pohodlně propojí Holešovice a Letnou a bude dobře navazovat na řeku a oblasti za řekou. V území by měla vzniknout mimo jiné nová železniční zastávka, nová tramvajová trať a velký městský park.

Řada pokusů dohodnout podobu budoucí nové čtvrti v minulosti ztroskotala. Situaci komplikuje velké množství vlastníků (je jich přes dvacet, cca 32 % pozemků vlastní město), a s ohledem na polohu tlak na maximální ekonomické zhodnocení i různé představy o dopravním řešení včetně integrace železnice. Doufejme, že se všichni aktéři z minulých nezdarů poučili, a že tentokrát se schválení územní studie, resp. změny územního plánu dočkáme.

Bubny jsou velká příležitost postavit kus pohodového města. Možná vás napadne, že soukromí vlastníci si sotva nechají mluvit do toho, co bude stát na jejich pozemcích. Ale vaše připomínky mají opravdu svoji váhu a mohou přispět ke zkvalitnění výsledného návrhu.

Soukromí vlastníci pozemků totiž mohou stavět je to, co jim umožní územní plán. A ten schvaluje pražské zastupitelstvo. Právě projednávaná územní studie je podkladem pro územní plán. Bez schválení jeho aktualizace a odstranění stavební uzávěry tam nepostaví nikdo nic.
Celý návrh územní studie
Lhůta pro podání připomínek je 15. října 2019.
Zájemci o detailní informace mohou využít informační stánky IPR – lokace a časy jsou uvedeny zde iprpraha.cz/bubnyverejneprojednani
Zelení k formulaci připomínek svolají sousedský workshop na konci září.