28. 8. 2018

Rekordní rozvoj dopravy na elektřinu může přinést Plán udržitelné mobility, který bude v úterý projednávat zastupitelstvo.  Praha plánuje 12 nových tramvajových tratí, dvě tramvajové tangenty a nové tramvajové smyčky.

Ve spolupráci s ministerstvem dopravy bude Praha hledat vhodnou trasu pro zcela novou dvojkolejnou železniční trať ve směru na Kolín, která by doplnila stávající přetíženou trojkolejnou trať.  V Praze také vzniknou tři linky elektrobusů a stovky dobíjecích stanic pro elektromobily.

Zastupitelstvo bude v úterý současně projednávat i Dopravní plán 2018 až 2020, který rozpracovává další rozvoj MHD. I v tomto plánu je zakotvený další rozvoj kolejové dopravy, tentokrát v rámci integrované dopravy za hranice Prahy. Konkrétně zvažuje šest nových kolejových spojení, a to do Zdib, Hostivic, Kostelce n. Č. l., Brandýsa, Čestlic/Průhonic a Zbraslavi/Dobříše.

„Všechny velké metropole preferují elektřinu a kolejovou dopravu jako nejvíce ekologické způsoby hromadné dopravy. Praha už v některých ohledech zaostává, třeba počet dobíjecích stanic pro elektromobily je zatím nedostatečný. Naopak chystaný rozvoj tramvajové dopravy považuji za velmi zdařilý,“ říká Ondřej Mirovský, dopravní expert Zelených.

Plán udržitelné mobility počítá i s rozvojem pěší dopravy, vzniknou nejméně tři nové lávky (Vysočany-Karlín, Kačerov-Roztyly a Vysočanské náměstí) i další nová propojení pro pěší, třeba na Černém mostě, Vypichu a Zličíně.

„Za úspěch považujeme, že Plán počítá se vznikem osmi nových cyklostezek, zpřístupňováním stanic metra pro cestující s kolem a také se vznikem nových bezpečných míst na odkládání jízdních kol,“ komentuje výslednou podobu dokumentu radní pro územní rozvoj Petra Kolínská.

Milan M. Deutsch, Tel: +420 775 556 587, www.milandeutsch.cz