9. 2. 2018

Tisková zpráva zastupitelů HMP v klubu Trojkoalice (Zelení, KDU-ČSL, STAN)
V Praze dne 9. 2. 2018

Aktualizováno o prezentaci nám Kolínské pro Zastupitelstvo hl .m .Prahy 22. 3. 2018: V odkaze zde.

Trojkoalice prosazuje projekt výstavby metra D a považuje za důležité zároveň zajistit urbanistický rozvoj lokalit stanic metra výstavbou bytů, nákupních a administrativních center a volnočasových center. To přinese zlepšení kvality života občanům v této části Prahy. Trojkoalice proto podpořila v červenci 2017 při jednání Rady hl. m. Prahy projekt společného podniku Dopravního podniku hl. m. Prahy a vybraného strategického partnera. Dosavadní postup při plánování společného podniku má však zásadní nedostatky, které představují pro hl. m. Prahu závažná rizika.

„Výstavba metra D je pro nás prioritou a zapojení soukromého investora může přinést know-how potřebné pro výkup pozemků. Společný podnik, tak jak je koncipován, je pro hlavní město natolik rizikový, že je nutné tento koncept přepracovat. Nelze připustit, aby z něho vznikl problém, jako v případě Opencard,“ uvedl Petr Hlubuček (STAN, člen dozorčí rady DPP).

„Při spolupráci se soukromou společností nesmíme rezignovat na transparentnost a veřejnou kontrolu. Na projekt musí zastupitelé i občané vidět stejně jako kdyby jej realizoval dopravní podnik sám. Smlouvy musí být přístupné v oficiálním registru a společnost se musí podřídit zákonu o svobodném přístupu k informacím. To je základní podmínka u projektu, kde se z veřejných rozpočtů utratí minimálně 40 miliard,“ uvedla Petra Kolínská (Zelení, náměstkyně primátorky hl. m. Prahy).

Hlavní výhrady k dosavadní přípravě projektu:

– Nebyla předložena podrobná důvodová zpráva, ekonomický rozbor a plán financování a výnosů pro hl. m. Prahu, aby bylo možno garantovat, že projekt bude pro hl. m. Prahu výhodný a právně zabezpečený.

– Nejsou popsána a ošetřena hlavní rizika, která vyplývají ze společného podnikání pro hlavní město, resp. Dopravní podnik a nejsou řešena rizika vyplývající z toho, že ve společném podniku by měl mít Dopravní podnik menšinový podíl.

– Není doložena a garantována ekonomická výnosnost pro hl. m. Prahu a existují rizika, že hl. m. Praha neobdrží zisky z dokončeného projektu a že bude projekt ztrátový.

– Ze zadání pro výběr strategického partnera vypadly požadavky na urbanistickou a architektonickou kvalitu budoucí zástavby a zajištění veřejné vybavenosti.

– Dlouhodobé provozování společného podniku DPP a privátního investora a jeho dceřiných společností za účasti dalších soukromých developerů je v rozporu s požadavkem transparentnosti výkonu veřejné správy, neboť v těchto obchodních společnostech bude nepochybně upřednostňována důvěrnost informací. Se svobodným přístupem k informacím se nepočítá.

Trojkoalice proto navrhne na nejbližším zasedání Rady hl. m. Prahy následující postup:

– Je nutné upravit projekt společného podniku tak, aby byl omezen jen na nezbytně nutnou dobu a splnění přesně definovaného účelu (zejm. příprava výstavby a výkup pozemků) s tím, že budou ve smluvní dokumentaci právně vyřešena veškerá rizika pro hl. m. Prahu.

– Při takto závažném rozhodnutí na dlouhou dobu je nezbytné, aby o návrhu hlasovalo Zastupitelstvo hl. m. Prahy a zastupitelé měli v dostatečném předstihu k dispozici veškeré podklady, včetně návrhů smluv.

– Je nutné zajistit transparentnost celého projektu, evidenci smluv v registru smluv a dobrovolné uplatnění přístupu k informacím tak, jak jej upravuje zákon 106/99.

Kontakt: Milan Deutsch, milan.deutsch@emd-pr.cz, T: 775 556 587