22. 5. 2019

Praha 7, kde jsou ve vedení i Zelení, dnes usnesením Rady městské části vyhlásila stav klimatické nouze.

Krátce po vyhlášení stavu klimatické nouze irským parlamentem a poté, co k podobnému kroku a tedy k zásadnímu zintenzivnění prací na snižování spotřeby a přechodu k obnovitelným zdrojům energie dospěly desítky významných i lokálních měst a obcí po celém světě, je Praha 7 první obcí, která k podobnému kroku dospěla ve střední a východní Evropě.

Praha 7 si tímto krokem jako první v Česku veřejně přiznala závažnost rozsahu problémů způsobených změnami klimatu, kterým čelíme a potřebu zásadního zintenzivnění a zlepšení koordinace aktivit na snižování dopadů, tzv. mitigaci klimatických změn a adaptace na ně.

Stalo se tak mj. i díky tlaku Zelených na vedení hl.m. Prahy, které započal tzv. Londýnskou výzvou na lednovém jednání zastupitelstva hl.m. Prahy Vít Masare, člen předsednictva Zelených a spolupředseda Zelených v Praze.

“Jsem velmi rád, že se tímto krokem městské části Praha 7 Česko dostalo po dlouhé době na mapu světa pozitivním krokem, kterým zapojení do globálního úsilí o řešení změn klimatu nepochybně je. Jedná se o historický precedens, který budou bezpochyby následovat další obce a veřejnosprávní organizace v Česku. Když nekoná vláda, potřebujeme změnu zdola,” uvádí Vít Masare, mj. iniciátor kampaně BEZUHLI.CZ.

“Na změny klimatu má zásadní vliv průmysl a doprava. Stěžejním úkolem je proto mimo jiné i maximálně snížit negativní vliv dopravy na kvalitu ovzduší a klimatu. V Praze 7 budeme nadále podporovat pěší a cyklistickou dopravu, elektromobilitu, rozvoj kolejové dopravy, sdílení aut, či změny v zásobování města, doplnil radní Prahy 7 Ondřej Mirovský.

Sami představitelé vedení MČ Praha 7 zároveň připomněli, že je i Praha 7 v pomyslném “zajetí” samosprávy hlavního města a vlády.

“I s tímto pozitivním impulzem z Prahy 7 proto musíme vytrvat a zvyšovat úsilí o podobné změny na všech úrovních včetně vedení Prahy, vlády, Evropské komise,” dodává Vít Masare a upozorňuje na celoevropskou kampaň Zelených za vyhlášení stavu klimatické nouze celou Evropskou unií.

Mapa obcí po světě, které vyhlásily stav klimatické nouze.

On-line petice v angličtině a dalších jazykových mutacích zde: https://www.tilt.green/climate_emergency?recruiter_id=138843&fbclid=IwAR0SO-nDexdQedXSvjpJmFazsTem2_-dlanmZpPg6hjHaHNy_EBrHW5eLWk .