30. 6. 2022

Koalice Solidarita je spojení levicových a ekologických stran, která chce zabránit ohrožení životního standardu Pražanů kvůli masivnímu zdražování základních potřeb a negativním projevům klimatické krize. V našem čele stojí Anna Šabatová, která celý svůj život hájí lidská práva a zastává se slabších.

Praha potřebuje péči – a sama musí pečovat o všechny skupiny obyvatel. Inspirujeme se u jiných evropských měst, kde společně vládnou levicové a ekologické strany, jako je Vídeň.

Chceme město, které se hrdě dívá do budoucnosti a řeší výzvy 21. století. Chceme Prahu, která pomáhá a kde je kvalitní život dosažitelný pro všechny obyvatele, ne jen pro některé.

 

BYDLENÍ JE PRÁVO, NE BYZNYS

Současná bytová krize je výsledkem skoro třicetileté rezignace města a státu na veřejnou bytovou výstavbu. Praha musí být aktivním hráčem v politice bydlení: ve výstavbě, výkupech, rekonstrukcích i pronájmech. Na obecní či družstevní byty má dosáhnout i střední třída, nejen ti nejpotřebnější.

PEČUJÍCÍ SI ZASLOUŽÍ PODPORU

Péče o druhé je práce a zaslouží si ocenit. Chceme, aby si každý člověk v jakékoliv životní etapě, s jakýmkoliv znevýhodněním mohl uchovat kvalitu života a lidskou důstojnost. Preferujeme proto domácí sociální a zdravotní péči, odlehčovací služby a komunitní bydlení před velkými ústavy a domovy.

PRAHA ZELENÁ A BEZPEČNÁ

Veřejná prostranství musejí být bezpečná, aby se v nich lidé cítili dobře. Snížení rychlosti na 30 km/h přinese méně nehod i hluku a lidé včetně dětí budou moci veřejný prostor lépe využívat. Stromy a zelená prostranství hrají klíčovou roli nejen při vytváření příjemného prostředí, ale i v adaptaci na změnu klimatu.

 

Co chceme změnit ve vedení Prahy?

• Snížíme Pražanům náklady na život, posílíme obecní veřejné služby a zefektivníme fungování našeho města.

• Budeme řešit bytovou krizi rozšiřováním obecního bytového fondu – výstavbou obecních bytů, výkupy, rekonstrukcemi i pronájmy.

• Pomůžeme v ekonomické krizi například vrácením zisků obecních energetických firem lidem nebo nabídkou školních obědů a výletů zdarma.

• Budeme bojovat s vedry, která zažíváme dnes a která nás čekají i v budoucnu. Budeme vysazovat stromy v ulicích, chránit zeleň, rozvíjet zelené vnitrobloky a zahrádkářské kolonie.

• Veřejná a pěší doprava pro nás bude vždy na prvním místě. Udržíme MHD cenově dostupnou a navýšíme noční spoje. Automobilovou dopravu v rezidenčních oblastech zklidníme, protože bezpečnost musí být na prvním místě.

• Budeme stavět nové školy, zřizovat dětské skupiny a uděláme všechno proto, aby se rodiče nemuseli bát, kde budou jejich děti studovat.

• Posílíme sociální služby, které pomáhají nám všem, a spravedlivě oceníme ty, kteří pečují o druhé.

Celý program koalice Solidarita najdete zde