30. 6. 2021

Potřebujeme řešit změny klimatu, podporu rodiny, bydlení a další problémy, které dopadají ve větší míře na každého z nás.

BYDLENÍ JE PRÁVO, NE BYZNYS

Současná bytová krize je výsledkem skoro třicetileté rezignace města a státu na veřejnou bytovou výstavbu. Praha musí být aktivním hráčem v politice bydlení: ve výstavbě, výkupech, rekonstrukcích i pronájmech. Na obecní či družstevní byty má dosáhnout i střední třída, nejen ti nejpotřebnější.

PEČUJÍCÍ SI ZASLOUŽÍ PODPORU

Péče o druhé je práce a zaslouží si ocenit. Chceme, aby si každý člověk v jakékoliv životní etapě, s jakýmkoliv znevýhodněním mohl uchovat kvalitu života a lidskou důstojnost. Preferujeme proto domácí sociální a zdravotní péči, odlehčovací služby a komunitní bydlení před velkými ústavy a domovy.

PRAHA ZELENÁ A BEZPEČNÁ

Veřejná prostranství musejí být bezpečná, aby se v nich lidé cítili dobře. Snížení rychlosti na 30 km/h přinese méně nehod i hluku a lidé včetně dětí budou moci veřejný prostor lépe využívat. Stromy a zelená prostranství hrají klíčovou roli nejen při vytváření příjemného prostředí, ale i v adaptaci na změnu klimatu.

Program ke stažení najdete zde.