ROZPOČET KAMPANĚ ZHMP 2018 (VOLÍM Z)
VÝDAJE
Reklama v MHD              485 000    23%
z toho metro              341 000    16%
z toho tramvaj              144 000    7%
Velkoplošná reklama              520 000    25%
z toho billboardy              410 000    20%
z toho ostatní              110 000    5%
Sloupová reklama              400 000    19%
Kontaktní kampaň              260 000    12%
Digitalní kampaň              240 000    11%
z toho Facebook              190 000    9%
z toho Instagram                50 000    2%
PR a vztahy s médii                 45 000    2%
Personální náklady              105 000    5%
Ostatní                 40 000    2%
          2 095 000   
PŘÍJMY
Příspěvek Zelení Praha           1 600 000    76%
Dárci              495 000    24%
          2 095 000   

 

Seznam dodavatelů:
Mediainvestments a.s. (outdoor výroba a pronájem)
Bulldog reklama s.r.o. (outdoor výroba)
THMP a.s. (instalace sloupové reklamy a pronájem)
Vltava Laba Media a.s. (tisk volebních novin)
Baton s.r.o. (kontaktní kampaň)
Gift 3D s.r.o. (výroba volebních materiálů)
Radek Machan, tats.cz (výroba volebních materiálů)
Facebook Ireland Ltd (digitální reklama)
Eva Sásová (grafika)
Martin Schwarz (grafika)
Robin Kvapil (koordinace digitální kampaně)
Jan Kára (targeting sociálních sítí)

 

Volební štáb (rozhodující orgán)
Ondřej Mirovský, lídr
Zuzana Drhová
Petr Štěpánek
Petra Kolínská
Daniel Kunc
Michaela Trtíková Vojtková
Jan Hruška

 

Pracovní tým kampaně
Martin Čáslavka (hlavní koordinátor)
Anna Gümplová (koordinátorka kontaktní kampaně)
Jakub Ježek (produkční)
Kateřina Sládková (asistentka)
Tomáš Hrivnak (autor vizuálu a poradce)
Eva Sásová (grafička)
Martin Schwarz (grafik)
Robin Kvapil (koordinátor digi kampaně)
Jan Kára (targeting sociálních sití)
Ondřej Šálek (online grafik a video)
Petr Vrabec (fotograf)
Michaela Trtíková Vojtková (šéfredaktorka volebních novin)
Veronika Šmausová (redaktorka volebních novin)
Daniel Kunc (koordinátor sloupové reklamy)
Milan Deutsch (PR a vztahy s médii)
Matěj Michalk Žaloudek (web redaktor)