5. 9. 2017

Plán revitalizace sídliště Vybíralova, který vypracoval Institut plánování a rozvoje Prahy (IPR Praha) spolu s MČ Praha 14, dnes schválila pražská Rada. Obyvatelé se mohou těšit na nová hřiště, kratší cestu na zastávku metra Černý most i nová parkovací místa.

„Revitalizace Vybíralovy by měla sloužit jako inspirace pro další pražská sídliště,“ říká náměstkyně primátorky Petra Kolínská. „Na sídlištích dnes bydlí skoro 40 % obyvatel Prahy,
a proto je třeba věnovat odpovídající pozornost jejich obnově.“

Vybíralka se stala pilotním projektem, kde Praha testuje, jak k revitalizacím sídlišť přistoupit. IPR Praha a MČ Praha 14 do plánování zapojili řadu aktérů – živnostníky, lokální sdružení a místní obyvatele. Na počátku plánování se zjistilo, že různí investoři v okolí plánují celkem 24 záměrů – od úprav zeleně přes stavbu kostela po developerský projekt. Cílem projektu Vybíralka tak
mj. bylo všechny záměry sladit tak, aby přispěly ke zlepšení života na sídlišti.

„Ukázalo se, že zvláště Společenství vlastníků jednotek (SVJ) jsou velmi platnými partnery. Mají letitou praxi s realizací investičních záměrů, jako je zateplení či opravy budov. Při revitalizacích dalších pražských sídlišť by se s nimi od počátku mělo počítat jako s klíčovými partnery rozvoje a intenzivně je zapojit do plánování,“ ocenil ředitel IPR Praha Ondřej Boháč.

Městská část Praha 14 již plán revitalizace schválila a některá jednoduchá opatření, jako třeba úpravu zeleně či vykácení křovin, ve veřejném prostoru již také realizovala.

Jaké další úpravy Vybíralku čekají?

Příroda a zeleň

Místní obyvatelé si na Vybíralce nejvíce cení klidného prostředí, výhledu do zeleně a blízkosti krajiny. Proto na sídlišti přibude 250 nových stromů. Stromy, které již dnes stojí, budou tak, aby mohly dále růst a zůstaly zdravé po další desítky let. Vzniknou také nové pobytové louky s nižšími nároky na údržbu. Chystají se také opatření pro lepší nakládání s dešťovou vodou. Dešťová voda bude využívána i na zalévání nebo pro herní prvky na dětských hřištích a přispěje tak k lepšímu klimatu na sídlišti. Pro vzdělávání také vznikne informační systém o místních rostlinách a o zvířatech, která sem čas od času zavítají.

 

Lepší podmínky pro pěší a cyklisty

Vzdálenost pro pěší mezi Vybíralkou a stanicí metra Černý most bude téměř o 200 m kratší. Cesta se doposud klikatila a zbytečně se tak prodlužovala vzdálenost k metru. Lidé ušetří při cestě domů do školy nebo na metro cca tři minuty času. Chodníky budou navíc širší, bezbariérové a dobře osvětlené, přibydou také alternativy pro chodce v podobě mlatových pěšin. Obnoveny budou i povrchy komunikací, zajištěna přitom bude i dostatečná šířka průjezd na kole. Pro cyklisty budou některé jednosměrky legálně průjezdné i v opačném směru, na celé Vybíralce bude zavedena zóna 30 a bude omezen vjezd nákladních vozidel.

Zlepšení stavu parkování

Parkující auta nebudou blokovat průjezd hasičům nebo popelářům a překážet v křižovatkách nebo v rozhledech na přechodech, ale budou uklizena v parkovacích zálivech a parkovacích plochách se stromy a další zelení. Ubude tak kolizních a potenciálně nebezpečných míst. Zároveň celkově vznikne 140 nových parkovacích míst.

Místní správci

Revitalizace Vybíralky byla od počátku plánovaná ve spolupráci s místními obyvateli. Ti se zapojí i do správy opraveného sídliště. Ve finále by každá plocha měla mít svého správce. Plochy okolo domů tak připadnou nebo budou pronajaty místním obyvatelům (Sdružením vlastníků jednotek) a klidové plochy ve vnitrobloku budou svěřeny do správy městské části. Technická správa komunikací se bude nadále starat zejména o komunikace.

Volný čas

Vybíralka je mladé sídliště, žije zde mnoho mladých rodin i dospívajících. Proto zde budou vybudována nová hřiště pro nejmenší, pro mladé i pro dospělé. Součástí volnočasových areálů bude i možnost občerstvení.

Více na www.vybiralka25.cz.