Současná rada požádala o spolupráci při proměně magistrály celosvětově uznávaného architekta Jana Gehla a jeho kancelář Gehl Architects. Součástí spolupráce byly osobní konzultace a semináře, kterých se zúčastnily desítky zástupců městských částí a městských organizací.

Studie, kterou dánští urbanisté vytvořili, mimo jiné doporučila, aby Praha začala s úpravami co nejdříve a zaměřila se na menší změny zejména ve veřejném prostoru v okolí magistrály (http://www.iprpraha.cz/magistrala).

V srpnu 2017 Rada hlavního města schválila koncepci rozvoje magistrály a uložila náměstkyni primátorky Petře Kolínské přípravu harmonogramu. Institut plánování a rozvoje Prahy (IPR) dostal za úkol rozpracování jednotlivých opatření. „Prvním krokem by měla být drobná opatření, jako nové přechody tam, kde již nyní auta stojí na semaforech či doplnění mobiliáře. Tyto úpravy mohou přitom výrazně usnadnit život 100 000 chodců, kteří denně přes magistrálu procházejí, aniž bychom omezili automobilovou dopravu,“ uvedla Petra Kolínská, náměstkyně primátorky hl. m. Prahy.

„Město si na pomoc s kultivací magistrály zavolalo světově uznávaného odborníka a jeho tým. Jeho doporučení schválilo a uložilo mi rozfázovat je do řady malých kroků. Hned při pokusu o realizaci prvních z nich jsme však narazili,“ dodává Kolínská.

 

Příloha: Přehled studií a průzkumů k revitalizaci magistrály:

 • Urbanistická studie a návrh úprav Severojižní magistrály mezi Hlavním nádražím a Nuselským mostem (DHV CR + VHE a spol., 5/1995)
 • Aktualizace urbanistické studie Pražské památkové rezervace (ÚRM MHMP, 9/2000)
 • Rehabilitace okolí Národního Muzea (Dopravně urbanistická studie SJM v úseku za Národním Muzeem; SURM + SATRA spol. s.r.o. + UDI; 6/2004)
 • Studie dopravy na území MČ Praha 2 – I. etapa, II. ; (MČ Praha 2; UDI, 11/2007, 2/2008)
 • Ekologické řešení dopravy na SJM v úseku Hlavní nádraží – Nuselský most (zadavatel MČ Praha 2; Metroprojekt Praha a.s., 6/2008)
 • Zklidnění Severojižní magistrály v prostoru u Národního Muzea (zadavatel ŘSD ČR, Pragoprojekt, a.s., 9/2008)
 • Technicko-ekonomická studie zklidnění SJM v úseku Rumunská – Bolzanova (SATRA spol. s r.o. + VHE a spol., 10/2008)Zklidnění Severojižní magistrály (Auto*Mat, 5/2009)
 • Dílčí dopravně-inženýrské podklady k námětům pro oblast MČ Praha 4 (2009-2010)
 • Humanizace pražské magistrály v úseku Nuselského mostu a ulice 5. května – ideová studie (Atelier K2, 2010)
 • Humanizace SJM – úvodní studie (URM+TSK-ÚDI, 6/2010)
 • ARTERY – Prague‘s north – south arterial road conversion (Elastik, MAT studio, 2011)
 • Urbanistická analýza Severojižní magistrály úsek Nové Město − Vinohrady (ÚRM, 07/2012)
 • Koncepce zklidnění Severojižní magistrály (SATRA spol. s r.o. + VHE a spol. s r. o., 08/2012)
 • Iniciativa za humanizaci magistrály 2012 + Detaily úprav křižovatek (DUA 05/2013), Městské části Praha 2, 4 a 7 uzavřely Memorandum „Iniciativa za humanizaci severojižní magistrály“
 • Koncepční záměry akcí ke zprovoznění TKB (IPR 11/2013) + rozpracování s TSK 2014
 • 2014 – IPR Praha studie opatření souvisejících se zprovozněním tunelového komplexu Blanka, obsahující návrh opatření pro odlehčení severojižní magistrály, odstranění některých bariér ve městě a vytvoření nových možností pro pohyb pěších a cyklistů, zvýšení atraktivity veřejného prostoru

 

Přehled rozhodnutí Rady hl. m. Prahy k revitalizaci magistrály:

 • 29. 9. 2015 – Rada souhlasí se zpracováním Koncepční studie humanizace Severojižní magistrály, která navrhne koncepci přeměny Severojižní magistrály na městskou třídu.
 • 25. 10. 2016 – Rada souhlasí se spolupráci s Gehl Architects na Koncepci veřejného prostoru Severojižní magistrály.
 • 2017 – vypracována studie Gehl architects: Magistrála – spojující městská třída
 • 29. 8. 2017 – Rada schvaluje koncepci veřejného prostoru Severojižní magistrály vypracovanou kanceláří Gehl Architects a ukládá vypracovat harmonogram dalších kroků.
 • 6. 2. 2018 – Rada schvaluje harmonogram dalších kroků ve veřejném prostoru v okolí magistrály.
 • 7. 2. 2018 – Primátorka Krnáčová pozastavuje platnost usnesení z 6. 2.