8. 8. 2017

Územně analytické podklady hlavního města Prahy ukazují, že v oblastech, kde je dobrá dostupnost MHD, využívá automobil k dojíždění po městě méně lidí. 340 000 obyvatel z okraje města ujede autem každý den stejné množství kilometrů jako 790 000 obyvatel z centra města.

Obyvatelé hustě obydlených částí v centru využívají automobil méně než ti, kteří bydlí v okrajových částech Prahy.  Se vzdáleností od centra roste také počet denně najetých kilometrů. V průměru kolem dvou kilometrů za den najedou lidé z centra a až 15 km denně najedou lidé žijící na okrajích.

„Čísla jasně ukazují, že udržitelná mobilita je spojená s městem krátkých vzdáleností. Když má rodina po ruce vše, co potřebuje ke každodennímu životu, snáze zvládne dojížďku do zaměstnání městskou hromadnou dopravou. Čísla také ukazují, že je nutné dále rozvíjet dostupnost městské veřejné dopravy mezi centrem a okrajovými částmi Prahy, ale i trasy, které umožní cestovat mezi okrajovými částmi města bez nutnosti zajíždět do centra,“ uvedla Petra Kolínská, zelená náměstkyně primátorky hl. m. Prahy.

V rámci strategie rozvoje tramvajové dopravy jsou již v procesu přípravy např. tratě Divoká Šárka – Dědina, dále sídliště Barrandov – Holyně – Slivenec nebo Sídliště Modřany – Libuš. První z nich by měla být realizována do roku 2020.

Data vychází z kapitoly 421 Územně analytických podkladů (ÚAP) z dílny Institutu rozvoje a plánování hl. m. Prahy. Jde o soubor podrobných údajů, map, grafů a doprovodných textů, které jsou pro Prahu k dispozici.

„Územně analytické podklady jsou zdrojem cenných informací pro urbanisty, politickou reprezentaci či stavební úřady, ale i pro každého laického zájemce o informace o městě,“ říká Petra Kolínská.

Všechna zajímavá čísla, mapy a grafy naleznete na uap.iprpraha.cz