18. 12. 2017

Komentář náměstkyně primátorky a radní pro územní rozvoj Petry Kolínské z dnešní tiskové konference o výstavbě nových bytů a dostupnosti bydlení:

Bytů se nestaví málo (celkem je v různých fázích přípravy rozestavěno přes 13 000 bytů), ale chuť nakupovat je tak velká, že kdyby jich měli developeři postaveno více, rychle by si našly své majitele. Díky dosavadnímu růstu platů zároveň platí, že počet ročních mezd potřebných na koupi bytu je stále menší než před krizí v roce 2008.

„Dostupné bydlení“ se ale nerovná „množství bytů na komerčním trhu a jejich cena“.
Představa, že každý, kdo chce slušně bydlet, si má vzít hypotéku, je vadná. Důsledky takového uvažování se rychle překlopí v krizi, kterou si v drsné podobě prošla např. řada španělských měst. Bydlení v nájmu přináší výhody, o kterých obchodníci s hypotékami raději nemluví.

Řada dalších metropolí ví, že dostupné bydlení je věc veřejná, nikoli soukromá, a má ve svém vlastnictví minimálně dvacet procent celého bytového fondu.

Dědictví našich předchůdců je ale alarmující: prakticky nulová výstavba obecních bytů; platy ve veřejném sektoru pod celopražským průměrem; rozprodané obecní stavební pozemky, nulový tlak na majitele opuštěných bytových domů (a těch je v Praze kolem sedmi tisíc).Do toho nový fenomén sdíleného bydlení , který na sebe váže v Praze 18 tisíc bytů.
Město  by přitom mohlo mít ze služby sdíleného bydlení nejen příjem, ale také přiměřenými pravidly omezit tlak na radikální růst cen nových bytů.

Pro zlepšení situace činíme následující:

1) Výstavba nových nájemních bytů a rekonstrukce neobyvatelných bytů
Investice do nových bytů a do oprav starých bytů byly v roce 2014 jen 472 000 Kč, nyní tvoří 71 855 000 Kč.

2) Zvýšení platů ve veřejném sektoru
Praha dorovnává nízké tabulkové platy ve školství a v sociální oblasti odměnami. V roce 2013 to bylo celkem 200 milionů, na rok 2018 je naplánováno 700 milionů.

3) Regulace AirBnB – příjem pro město a snížení tlaku na spekulativní nákup
Praha jedná s Ministerstvem pro místní rozvoj i AirBnB o pravidlech, která definují, kde je hranice sdíleného ubytování a podnikání. Na daních by díky tomu do budoucna mohla vybrat přes 500 mil. více.

4) Podpora při transformaci brownfieldů (odstranění stavebních uzávěr)
Akcelerujeme práce na Smíchov City, Nákladovém nádraží Žižkov, v Bubnech-Zátorách, na Rohanském ostrově atd.

—————————————————————————————————————————————-
Aktuální Analýza aktuálních developerských projektů, kterou IPR připravuje každý rok, je ke stažení zde: www.iprpraha.cz/bydleni.
Celá prezentace Petry Kolínské zde: http://www.iprpraha.cz/uploads/assets/dokumenty/ssp/analyzy/prezentace_petra_kolinska.pdf
Celá prezentace IPR zde: http://www.iprpraha.cz/uploads/assets/dokumenty/ssp/analyzy/prezentace_ipr_uzemni_analyza_aktualnich_developerskych_projektu_vystavby_bytovych_domu.pdf